EN

April {főnév}

volume_up
Belarus held a round of elections to its local councils at the end of April 2010.
Fehéroroszországban 2010. április végén tartottak helyhatósági választásokat.
Firstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
Először az áprilisi Bel- és Igazságügyi Tanács fogja tárgyalni április 12-én.
Milk quotas were increased on 1 April 2006 and 1 April 2007 by 0.5% in 11 Member States.
A tejkvótát 11 tagállamban 2006. április 1-én és 2007. április 1-én 0,5%-kal emelték.

Példamondatok a(z) "April" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében.
EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Kicsit összezavarodtam Campbell Bannerman úr, ezzel az áprilisi tréfa dologgal.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
Szeretnék köszönetet mondani a biztosnak az április 3-án elfogadott ajánlásért.
EnglishFirstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
Először az áprilisi Bel- és Igazságügyi Tanács fogja tárgyalni április 12-én.
EnglishOn April 13, the jury found the defendant guilty with the death penalty attached.
Április 13-án az esküdtszék bűnösnek találta a vádlottat, s a bíró halálra ítélte.
English(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
(ES) Tisztelt elnök úr! Szerdán, április 23-án ünnepeli az UNESCO a Könyv Napját.
EnglishThe amending budget was submitted by the European Commission on 14 April 2008.
Az Európai Bizottság 2008. április 14-én nyújtotta be a költségvetési módosítást.
English- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
- (PL) Elnök asszony, 2008. április 24-én megvitattuk a zimbabwei helyzetet.
EnglishBelarus held a round of elections to its local councils at the end of April 2010.
Fehéroroszországban 2010. április végén tartottak helyhatósági választásokat.
EnglishCan you believe that this is April 2010 and we are talking about the 2008 accounts?
Mit szólnak ahhoz, hogy 2010 áprilisában még a 2008-as elszámolásról beszélünk?
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
A Lucas asszony jelentéséről való szavazásra 2009. április 22-én, szerdán kerül sor.
EnglishAnyway, in April of 1940, Leo's daughter, Katherine, showed up on my doorstep.
Lényeg az hozzá, hogy 1940 augusztusában a lánya, Katherine megjelent nálam.
English`Born April 3rd, 1929, in Sambourne Fishley, in the parish of St Mark's.
Született 1929. április 3-án Sambourne Fishleyben, a Szent Márk egyházközségben.
EnglishThe vote on the report by Mrs Ţicău will take place on Thursday 23 April 2009.
Ţicău asszony jelentéséről való szavazásra 2009. április 23-án, csütörtökön kerül sor.
English(2) Opinion delivered on 19 April 1985 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1985. április 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
EnglishI watched over her shoulder as she wrote -- Saturday, 13th April, 1946 -- 6.43 a.m.
A válla fölött néztem, amint beírta: "1946. április 13. szombat, reggel 6 óra 43 perc.
EnglishThe fact that she had been born on April Fools' Day did not escape Paul.
Az sem kerülte el Paul figyelmét, hogy a bolondok ünnepén látta meg a napvilágot.
EnglishShe had bought the keyring in Swanson's, a Bridgton department store, back in April.
Kedveszegett és riadt volt akkor, pedig még azt sem tudta, mi az a félelem.
EnglishThat is why we have condemned the violence from the beginning of last April.
Ezért ítéltük el a tavaly április eleje óta tartó erőszakos cselekményeket.
EnglishThere was also a time when grain and apples were harvested in April in my country.
Volt olyan idő is, amikor hazámban áprilisban gabonát takarítottak be és almát szedtek.

Szinonimák (angolul) a(z) April szóra:

April
English