EN

approximately {határozószó}

volume_up
- A PLASTIC SIEVE ( APPROXIMATELY 18 CM IN DIAMETER , AND APPROXIMATELY 1 MM MESH ) ,
- egy műanyag szűrő (körülbelül 18 cm átmérőjű, és körülbelül 1 mm-es lyukbőséggel),
Of these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Ezeknek körülbelül egyharmada tartozott a "jelentős katasztrófa” kategóriába.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Körülbelül 100 milliárd galaxis van a megfigyelhető univerzumban.
Firstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
Először is, ami a strukturális alapokat illeti - ez a költségvetés hozzávetőlegesen 35%-a.
Approximately 60 000 patients are on a waiting list for a transplant in the Member States of the EU.
Az EU tagállamaiban hozzávetőlegesen 60 000 beteg szerepel szervátültetési várólistákon.
Approximately 100 million Christians every day suffer violence because of their religion.
Nap mint nap hozzávetőlegesen 100 millió keresztény szembesül erőszakkal vallása miatt.
approximately
It carries approximately 10 thousand at a given time and is counted daily.
Itt hozzávetőleg 10.000 szokott lenni egyszerre, amit naponta számlálnak.
The Holocaust Museum in Washington DC reckons that it is approximately a quarter of a million.
A washingtoni Holocaust Museum szerint hozzávetőleg negyedmillióról van szó.
In Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
A lengyelek hozzávetőleg 250 g zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak naponta.

Példamondatok a(z) "approximately" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishApproximately 700 billion more mortgages are to be adjusted in the next two years.
Megközelítőleg még 700 milliárd jelzálogot kell kiigazítani a következő két évben.
EnglishOf these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.
Ezeknek körülbelül egyharmada tartozott a "jelentős katasztrófa” kategóriába.
English- A RING , DIAMETER APPROXIMATELY 10 TO 11 CM WHICH CAN BE FIXED TO THE STAND ,
- egy körülbelül 10-11 cm-es átmérőjű gyűrű, amely rögzíthető az állványhoz,
English- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
EnglishApproximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
A misszió keretében megközelítőleg 1500 magas rangú iraki kapott képzést.
EnglishSince then, approximately 10% of our vineyards in Hungary have been grubbed.
Azóta Magyarországon az ültetvényeinknek a belépés óta a 10%-át körülbelül kivágtuk.
EnglishShe ate her meals-approximately a fourth to one-half of what they gave her.
Enni evett Rowan - körülbelül a negyedét-felét annak, amit feltálaltak neki.
EnglishIn Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
A lengyelek hozzávetőleg 250 g zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak naponta.
English- A PLASTIC SIEVE ( APPROXIMATELY 18 CM IN DIAMETER , AND APPROXIMATELY 1 MM MESH ) ,
- egy műanyag szűrő (körülbelül 18 cm átmérőjű, és körülbelül 1 mm-es lyukbőséggel),
EnglishAt our current velocity, we will arrive at sector 1045 in approximately 40 minutes, sir.
A jelenlegi sebességünkkel körülbelül 40 perc múlva érkezünk a 1045-ös szektorba.
Englishgreen, stationary, and located approximately where the van itself was parked.
Zöld volt, nem változtatta a helyét, és pontosan ott villódzott, ahol a furgon parkolt.
EnglishThe initial position of Parliament carried approximately 2 000 amendments.
A Parlament kezdeti állásfoglalása körülbelül 2000 módosítást tartalmazott.
EnglishDo you recall approximately when you were ready to perform the transplant?
Fel tudja idézni, mikor állt ön készen arra, hogy végrehajtsa a csontvelő-átültetést?
EnglishThe cost of deforestation is rising to approximately USD 4.5 trillion per year.
Az erdőirtás költsége megközelítőleg évi 4,5 trillió USD-re emelkedik.
EnglishThat applies to approximately eight to nine per cent of young people as a whole.
Ez a fiatalok közül összesen nagyjából nyolc-kilenc százalékot érint.
EnglishAfter all, buildings are responsible for approximately 40% of CO2 emissions.
Elvégre az épületek felelősek a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 40%-áért.
EnglishIn Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
Bolíviában például a lakosság körülbelül 60%-a él a szegénységi küszöb alatt.
EnglishApproximately a third of these irregularities were cases of direct fraud.
Ezeknek a szabálytalanságoknak megközelítőleg egy harmada közvetlen csalási ügy volt.
EnglishWe cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
Nem fogadhatjuk el, hogy az EU-ban körülbelül 23 millió állás nélküli férfi és nő legyen.
English- ONE OR TWO TRAYS WHICH CAN HOLD 100 SAMPLES OR APPROXIMATELY 2 G OF MEAT .
- egy vagy két tálca, amelyeken elfér 100 minta vagy körülbelül 2 g hús.

Szinonimák (angolul) a(z) approximately szóra:

approximately
approximate
approximation