EN

approved {melléknév}

volume_up
BEFORE GRANTING THE DEROGATION , THE APPROVED BODY SHALL INFORM THE OTHER APPROVED BODIES .
Az eltérés megadása előtt a jóváhagyott testület tájékoztatja a többi jóváhagyott testületet.
The Commission places a high value on the decisions approved by Parliament.
A Bizottság nagyra értékeli a Parlament által jóváhagyott határozatokat.
The aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
A jóváhagyott támogatást különösen az Európai Uniónak kellene nyomon követnie.

Példamondatok a(z) "approved" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe shall continue our efforts to have those improvements approved by the Council.
Folytatnunk kell az erőfeszítéseinket, hogy a fejlesztéseket elfogadja a Tanács.
EnglishThe aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
A jóváhagyott támogatást különösen az Európai Uniónak kellene nyomon követnie.
EnglishHe'd personally approved all of the people cleared into the Rainbow compartment.
Személyesen hagyott jóvá minden egyes nevet, kik tudhatnak a Szivárvány létezéséről.
EnglishParliament has only just approved mobilisation of the EUSF, almost a year later.
A Parlament az EUSZA igénybevételét csak közel egy évvel később hagyta jóvá.
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
Az engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved slaughterhouse(s):
Az engedélyezett vágóhíd(vágóhidak) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishActions for 2009 have already been approved and they are to be enforced this year.
A 2009-es program már megkapta a jóváhagyást, ezt ebben az évben kell végrehajtani.
EnglishEvery single loan which is granted has to be approved by all the Member States.
Minden egyes kölcsönt, amelyet megítélnek, valamennyi tagállamnak jóvá kell hagynia.
EnglishI could say the same for the Welsh system which was approved in the United Kingdom.
Ugyanezt mondhatnám el az Egyesült Királyságban jóváhagyott walesi rendszerről is.
EnglishThat is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
Ez az a javaslat, amelyet megpróbálunk elfogadtatni az Európai Tanács ülésén.
EnglishHowever, no discharge was approved for the Police College based in Britain.
Ezzel szemben a nagy-britanniai rendőrakadémia mentesítését még nem hagytuk jóvá.
EnglishThe deletion was approved, in keeping with the subsidiarity principle in this matter.
A törlést elfogadtuk, a kérdésre vonatkozó szubszidiaritás elvével összhangban.
EnglishVapor Two-One, request approved, remain at six thousand MSL over the target.
Vapor Kettő-Egy, kérés engedélyezve, de maradjon hatezerrel a célpont fölött.
EnglishOnly a few of the Structural Funds' Operational Programmes have been approved.
A strukturális alapok operatív programjai közül csak néhányat hagytak jóvá.
EnglishThe basic tenet of the approved report seems to go in the right direction.
A jelek szerint a jóváhagyott jelentés alapvető felfogása a helyes irányba halad.
EnglishYesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.
Tegnap jóváhagytunk egy másik jelentést az európai polgárokkal folytatott párbeszédről.
EnglishThen, the Treaty amendment will have to be approved in each Member State.
Ezt követően a Szerződés módosítását minden egyes tagállamban jóvá kell hagyni.
EnglishIt takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.
Figyelembe veszi az EU által jó ideje elfogadott környezetvédelmi célokat.
EnglishUnder the two-man rule... the order must be confirmed by someone on the approved list.
Egy másik személy is kellene... a jóváhagyott listáról, aki a parancsot megerősíti!
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Ezt utólag ismételten elfogadták 2008-ban, majd néhány nappal ezelőtt betiltották.

Szinonimák (angolul) a(z) approved szóra:

approved
English
approval