EN

to approve [approved|approved] {ige}

volume_up
- Maga engem sem helyesel.
It is, therefore, a positive thing that the European Parliament is, this evening, approving a number of reports setting out Parliament's position regarding the implementation of the Treaty.
Ezért pozitív dolog, hogy az Európai Parlament ma este jóváhagy egy sor, a Szerződés végrehajtására vonatkozó, Parlamentünk álláspontját kifejtő jelentést.
The third block which the Commission sees as a problem concerns administrative expenditure, where as usual the Council approves posts but cuts the financial funding.
A harmadik csoport, amit a Bizottság problémának tart, az igazgatási kiadások kérdése, ahol a Tanács - szokásához híven - jóváhagy álláshelyeket, de csökkenti a finanszírozást.
to approve
volume_up
helybenhagy {i.} (döntést)

Példamondatok a(z) "to approve" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut you have to keep your appointments with us, you have to approve each step.
- Viszont be kell tartania a határidőket, egyeztetnie kell velünk minden lépést.
EnglishI met with Jonathan Lake late this afternoon, and he's not going to approve you.
Ma délután beszéltem Jonathan Lake-kel, és nem hagyja jóvá az alkalmazásodat.
EnglishIf elves clinging fiercely to their privacy didn't approve, that was just too bad.
tervezték... főként nem olyan emberekre, akik varázslatokat is tudnak idézni.
EnglishYou cannot marry me and I understand that, although I do not approve it.
Például nem jöhetsz hozzám feleségül, és én ezt megértem, bár csöppet sem helyeslem.
EnglishCoincidentally, the Council has failed to approve budget increases for Parliament.
Egészen véletlenül a Tanács sem hagyta jóvá a Parlament költségkeretének növelését.
EnglishWe hope that Parliament and the Council will approve it in the coming fortnight.
Bízunk benne, hogy a Parlament és a Tanács jóváhagyja majd ezt a következő két hétben.
EnglishThe European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a kiválasztást ahhoz, hogy érvényes legyen.
EnglishIn view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
Ilyen elítélő értékelés mellett hogyan hagyhat jóvá ez a Ház egy ilyen költségvetést?
EnglishReassuring as it was to have natural senses here, Kissoon clearly did not approve.
A lány megnyugvása természetes érzékeiben láthatóan nem volt Kissoon ínyére.
EnglishWould God approve of your giving me sanctuary any more than Victor would?
Vajon Isten jobban helyesli, hogy menedéket nyújtottál nekem, mint Victor tenné?
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Egy pillanat műve elfogadni ezeket, és máris alkalmazható a pénzügyi felügyelet.
EnglishIf Duncan doesn't approve the new budget, we can't start shooting tomorrow.
Ha Duncan nem szabja meg az új költésgvetést, nem kezdhetjük el holnap a forgatást.
EnglishI voted to approve this agreement as the European Parliament's rapporteur.
Az Európai Parlament előadójaként a megállapodás elfogadása mellett szavaztam.
EnglishThe political branch gives you the authority... to approve any change of command.
A politikai bizottság felhatalmazta önt... hogy adott esetben felmentse a parancsnokot.
EnglishOverall, then, I voted enthusiastically to approve this balanced package of measures.
Összefoglalva ezért szavaztam lelkesen e kiegyensúlyozott intézkedés-csomag mellett.
EnglishI do not approve of the conduct of the Brazilian Government in the Cesare Battisti case.
Nem tartom helyesnek azt, ahogy a brazil kormány a Cesare Battisti-ügyben eljárt.
EnglishThe Lehne report put forward good answers to these questions, which I can also approve.
A Lehne-jelentés jó válaszokkal szolgál e kérdésekre, és azokkal magam egyetértek.
EnglishI regard it as wholly inappropriate for Parliament to approve this agreement.
Teljes mértékben helytelennek tartom, hogy a Parlament jóváhagyja ezt a megállapodást.
EnglishThis Parliament should approve a statement on the rights of minorities.
A Parlamentnek el kell fogadnia egy a kisebbségek jogairól szóló nyilatkozatot.
EnglishYou know, Percy, I don't really approve of skimping over the office personnel.
Tudod-e, Percy, nem helyeslem, hogy spórolni akarsz az alkalmazottakon!

Szinonimák (angolul) a(z) approval szóra:

approval
approved
English