EN

appropriation {főnév}

volume_up
1. általános
appropriation
appropriation (és: expenditure, input)
2. jog
appropriation

Példamondatok a(z) "appropriation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis document shall show the statement of the balances of the appropriation accounts.
Ez az okmány kimutatást tartalmaz a költségvetési előirányzati számla egyenlegéről.'
EnglishTo be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Ennek megvalósításához ezért rendelkeznie kell a szükséges költségvetési előirányzattal.
English1871: The Indian Appropriation Act makes all Indians wards of the federal government.
1871: Az Indián Kisajátítási Törvény minden indiánt a szövetségi kormány "gyámsága" alá helyez.
EnglishWe have our doubts about the proposed appropriation of EUR 262 million.
A javasolt 262 millió euro összegű előirányzattal kapcsolatban megvannak a magunk kétségei.
EnglishIn 2008 an appropriation of EUR 285 million will be made to the common foreign and security policy.
2008-ban 285 millió EUR lesz a közös kül- és biztonságpolitikára szánt előirányzat.
EnglishOur first criticism relates to the question of total appropriation.
Kritikánk első pontja a teljes előirányzat kérdéséhez kapcsolódik.
EnglishMy second point concerns the approval of a pilot appropriation for the integration of the Roma.
A második pont a romák beilleszkedését szolgáló kísérleti előirányzat jóváhagyásával kapcsolatos.
EnglishSpecial representative to the joint congressional committee on military appropriation, Bill Marks?
Az a Bill Marks, aki a kongresszusi hadsereg költségvetési bizottságának különleges megbízottja?
EnglishResolutions, measures of appropriation, abstracts of proposed legislation.
Határozatok, költségvetés, törvénytervezetek...
English(4) Contracts made with an undertaking concerning the computation or appropriation of its profits;
(4) Egy vállalattal kötött olyan megegyezések, amelyek az árkalkulációra, illetve a nyereség-felhasználásra vonatkoznak(
EnglishWe found in the budget an appropriation of EUR 3.4 million for the removal of asbestos from the SDM building in Strasbourg.
A költségvetésben találtunk egy 3,4 millió eurós előirányzatot a strasbourgi SDM épület azbesztmentesítésére.
EnglishMadam President, we are familiar with the idea that a land grab is the unwarranted appropriation of property belonging to another.
Elnök asszony! Ismerjük azt a gondolatot, hogy a földelkobzás valaki más tulajdonának jogtalan kisajátítása.
EnglishAn appropriation account shall be provided for each instrument of implementation referred to in Article 90 (2) (b).
1. A 90. cikk (2) bekezdésének b) pontjában hivatkozott minden egyes végrehajtó eszközhöz költségvetésikiutalás-számla tartozik.
EnglishHowever, there is no doubt that, without an extraordinary budget appropriation, we will be unable to mobilise the necessary funds.
Nem kétséges azonban, hogy tovább költségvetési előirányzatok nélkül nem leszünk képesek mozgósítni a szükséges összegeket.
EnglishThose same people were hoping to get their people into key positions to cream off commissions from the appropriation of European funds.
Az a néhány ember azt remélte, hogy saját embereit kulcspozícióba helyezi, hogy az európai alapok előirányzataiból jutalékot szedjenek maguknak.
EnglishThe June List is therefore of the opinion that the appropriation of EUR 25 million to support Member States' balances of payments is unnecessary.
A Júniusi Lista ezért azon a véleményen van, hogy a tagállamok fizetési mérlegének támogatásához felesleges a 25 milliárdos felső határ.
EnglishMy fellow Members, once again we find ourselves in this Chamber to approve an exceptional appropriation within our own borders.
Képviselőtársaim! Újból abban a helyzetben vagyunk ebben az ülésteremben, hogy kivételesen nagy összegű előirányzatot kell jóváhagynunk saját határainkon belül.
EnglishTo my delight I noted that the appropriation granted for the European Year, EUR 17 million, is the largest amount ever granted for a European Year.
Örömmel vettem észre, hogy az európai évre elkülönített 17 millió eurós előirányzat eddig a legmagasabb összeg, amit valaha európai év kapott.
EnglishWe are therefore in favour of creating a separate budget line to finance this facility, as well as increasing its appropriation to EUR 150 million.
Ezért szerintünk ennek az eszköznek a finanszírozására külön költségvetési tételt kell létrehozni, és előirányzatát 150 millió euróra kell emelni.
EnglishI believe that there is an appropriation effect and another, far greater effect, to do with respect, and that gives the Member States powers.
Úgy vélem, hogy az előirányzati hatáson túlmenően, működik egy sokkal jelentősebb, respektussal összefüggő hatás is, ami hatalmat ad a tagállamok kezébe.

Szinonimák (angolul) a(z) appropriation szóra:

appropriation
English
appropriate
appropriateness
English