angol-magyar fordítás erre a szóra: to apprehend

EN

"to apprehend" magyar fordítás

EN

to apprehend [apprehended|apprehended] {ige}

volume_up
1. általános
to apprehend (és: to sense)
You were recruited to apprehend him, not be his assassin, understand?
Azért vettek fel, hogy letartóztasd, nem pedig, hogy az bérgyilkosa legyél, értetted?
The first is that in this Parliament, certain problems are apprehended in rather curious fashion; it is always the same people who are condemned, and it is always the same people who are discussed.
Az első, hogy ebben a Parlamentben bizonyos problémákat meglehetősen furcsa módon fognak fel; mindig ugyanazokat az embereket ítélik el, és mindig ugyanazokról az emberekről beszélnek.

Példamondatok a(z) "to apprehend" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI would call on the Ugandan authorities to apprehend the perpetrators of this crime.
Felszólítom az ugandai hatóságokat, hogy fogják el a bűncselekmény elkövetőit.
EnglishYou were recruited to apprehend him, not be his assassin, understand?
Azért vettek fel, hogy letartóztasd, nem pedig, hogy az bérgyilkosa legyél, értetted?
EnglishHe was sure the Strathclyde police would do all in their power to apprehend the hooligans.
Biztos benne, hogy a strathclyde-i rendőrség mindent megtesz, hogy elfogja a huligánokat.
EnglishIt has not deterred or diminished our efforts to apprehend and.
. és képtelen volt felmutani egyetlen kézzelfogható bizonyítékot vagy gyanúsítottat.
EnglishDon't try to apprehend him yourself under any circumstances.
Semmilyen körülmények között ne próbálja egyedül letartóztatni!
EnglishIn a flash I can apprehend danger at a great distance!
- Innen mindent látok, és már messziről jelezhetem a veszélyt!
EnglishWE ARE NOW ATTEMPTING TO APPREHEND THE TERRORISTS.
MÁR VADÁSZUNK A TERRORISTÁKRA, ÉS HAMAROSAN A KEZÜNKBEN LESZNEK.
EnglishAt the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
Március végén a KGB és a belarusz rendőrség razziát tartott, hogy megfélemlítse a Belsat helyi tudósítóit.
EnglishThe risk is no more than the one you both apprehend: Slaying me ends this danger to dragonkind.
- Hamar megvan, és annyi veszélyt rejt magában, amit elmondtam: ha megölnek, akkor nem fenyegeti több veszély a sárkányokat.
EnglishSecretary, was to apprehend Corp.
A cél Corp letartóztatása volt, miniszter úr.
EnglishDo not under any circumstances apprehend.
Semmilyen körülmények között ne zavarjátok meg.
EnglishVanion ordered me to take a number of men and to apprehend Martel and to bring him to the motherhouse for questioning.
Vanion utasított, hogy vegyek magam mellé néhány embert, tartóztassam le Martelt, és kísérjem a főrendházba kihallgatásra.
English'I - I apprehend it is not at all malignant in its operation?' said the Babu, watching the throat-muscles quiver and jerk as Huneefa spoke with tongues.
- Remélem, hogy semmi rossz sincs ebben - szólt a Babu, Huneefa vonagló és rángatózó testét figyelve.
EnglishIn that same hour, Jesus said to the multitudes: You are come out, as it were to a robber, with swords and clubs to apprehend me.
Abban az órában Jézus azt mondta a tömegnek: "Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok.
EnglishDo you apprehend my meaning?
EnglishThey watched the blond, blood-spattered boy emerge from the bar and cross to his car, but made no attempt to apprehend him.
Látták, ahogyan a szőke, vérben ázó fiú megjelenik a bár ajtajában, és elindul az autójához, de nem tettek rá kísérletet, hogy keresztezzék az útját.
EnglishThe secondary objective was to apprehend, charge, and try the subjects in question, and there the record, statistically speaking, was better still.
A másodlagos cél az volt, hogy a tetteseket bíróság elé állítsák, és elítéljék a statisztika itt még jobb eredményeket mutatott.
EnglishI apprehend nothing.
EnglishAt Damascus, the governor of the nation under Aretas the king, guarded the city of the Damascenes, to apprehend me.
Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon, s egy ablakból kosárban bocsátottak le a falon, így menekültem ki a kezéből.
EnglishNot as though I had already attained, or were already perfect: but I follow after, if I may by any means apprehend, wherein I am also apprehended by Christ Jesus.
Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem.