EN

to apportion [apportioned|apportioned] {ige}

volume_up
to apportion a sum among several people
összeget feloszt több személy között
to apportion out a sum among several people
összeget feloszt több személy között
to apportion a sum among several people
összeget szétoszt több személy között
to apportion out a sum among several people
összeget szétoszt több személy között
kiutal vmit vki részére

Példamondatok a(z) "to apportion" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI do not wish to apportion blame here - we can all form our own opinion.
Nem áll szándékomban felelősökre mutogatni - ki-ki kialakíthatja saját véleményét.
EnglishThis is what we have to do, not go hounding the Member States, trying to lay blame or apportion responsibility.
Ez a dolgunk, nem pedig az, hogy vádolva és felelőssé téve őket üldözzük a tagállamokat.
EnglishNational governments have been quick to apportion blame.
A nemzeti kormányok gyorsan kijelölték a felelősöket.
EnglishIt is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Az is tény, hogy a felelősséget meg kell osztani és hogy lehetővé kell tenni a felelősség kizárólagos viselését.
Englishto apportion out a sum among several people
Englishto apportion out a sum among several people
Englishto apportion a sum among several people
Englishto apportion a sum among several people
EnglishI do not apportion blame - there is wrong on both sides, but I do stress the need for an immediate and effective ceasefire.
Nem osztom meg a felelősséget - mindkét oldal követ el hibát, de hangsúlyozom az azonnali és hatékony tűzszünet szükségességét.
EnglishHowever, I would also agree with what those speakers who seek to apportion blame for this situation have pointed out.
Egyet kell értenem azonban azzal is, amire azok a felszólalók mutattak rá, akik az e helyzet iránti felelősséget igyekeznek tisztázni.
Englishto apportion sth to sb
Englishto apportion sth to sb
EnglishNevertheless, it fails to adequately criticise and apportion blame to the Georgian leadership's role in triggering the crisis.
Az állásfoglalás azonban nem kellően bírálja a grúziai vezetőknek a válság kiváltásában játszott szerepét, és nem állapítja meg arányosan a felelősségüket.
EnglishThe importer may request the customs administration to apportion the value of the mould over 1 000 units, 4 000 units or 10 000 units.
Az eredeti kifejlesztés nem terjed ki az üzleti életképesség megalapozását vagy a kutatási és fejlesztési költségek megtérülését célzó sorozatgyártásra.
EnglishThe objective of the technical investigation is not to apportion blame and liability, but rather to identify causes with a view to improving railway safety and the prevention of accidents.
A műszaki kivizsgálás célja nem a vétkesség vagy a felelősség megállapítása, hanem az okok kiderítése, a vasútbiztonság javításának és a balesetek megelőzésének céljából.