EN

applicant {főnév}

volume_up
applicant (és: entrant)
If the applicant is young, tell him he's too young.
Ha a jelentkező fiatal, mondd, hogy túl fiatal.
If the applicant then waits for 3 days without food, shelter or encouragement, he may then enter and begin his training.
Ha a jelentkező kibír három napot étel és fedél és bátorítás nélkül, beléphet és elkezdheti a kiképzést.
jelentkező egy pozícióra
applicant
volume_up
kandidátus {fn} (jelentkező)

Példamondatok a(z) "applicant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA few days later, negotiations with all applicant countries are suspended.
Néhány nappal később valamennyi jelölttel felfüggesztik a tárgyalásokat.
English(13) The applicant requested MET pursuant to Article 2(7)(b) of the basic Regulation.
(13) A kérelmező kérte a PGE-t az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint.
English(28) It was therefore concluded that IT should be granted to the applicant.
(28) Ezért az a döntés született, hogy a kérelmező EE-ben részesül.
EnglishDecisions must be taken on the performance of the applicant country.
A döntést a csatlakozni kívánó ország teljesítménye alapján kell meghozni.
EnglishThe applicant is obliged to work with 27 separate national legal systems.
A kérelmezőnek 27 különálló nemzeti jogrendszerrel kell boldogulnia.
EnglishThomas was inclined to downgrade this late applicant for a passport.
Thomas hajlott rá, hogy ezt a Calthropot kizárja a gyanúsítottak közül.
EnglishIt is, therefore, incorrect to argue that the methodology changed to the detriment of the applicant.
Ezért hibás az az érvelés, hogy a módszer a kérelmező hátrányára változott meg.
EnglishArticle 5 The charges shall be payable by the applicant or, where appropriate, the person lodging an appeal.
5. cikk A díjakat a kérelmezőnek vagy adott esetben a fellebbezőnek kell megfizetnie.
EnglishIn fact, the other board members were exasperated with him: Garp wanted to give every applicant something.
Az alapítványi tanács nem tudta mire vélni, hogy Garp minden pályázónak juttatna valamit.
EnglishI have allotted ten minutes per applicant for my final screening interview, the Chief was snapping to an assistant.
Tíz percem, ha jut egy-egy jelentkezőre mondta fojtottan az egyik beosztottjának.
EnglishThis is another element that clearly indicates that the accounts of the applicant are not reliable.
Ez egy másik olyan elem, amely egyértelműen arra utal, hogy a kérelmező könyvelése nem megfelelő.
EnglishThe Commission said at the outset that as an applicant country Turkey's inclusion was not appropriate.
A Bizottság eleinte azt mondta, hogy tagjelölt országként Törökország felvétele nem helyénvaló.
EnglishConsequently, 80HHC of the ITA will not confer any benefits on the applicant after 31 March 2004.
Ennek következtében a JT 2004. március 31. után nem biztosít semmilyen kedvezményt a kérelmező számára.
EnglishEspecially when it comes to the applicant state of Turkey, it can be seen that the EU operates a double standard.
Törökország mint tagjelölt állam esetében különösen igaz, hogy az EU kettős mércével mér.
EnglishA copy of this certificate shall be issued to the applicant.
A bizonyítvány egyik másolatát a kérelmező kapja meg.
EnglishThe applicant was amongst the companies denied MES within the framework of that investigation.
E vizsgálat keretében a kérelmező egyike volt azon vállalatoknak, amelyektől megtagadták a piacgazdasági státust.
English- the applicant has tendered successfully for a premium ; and
( a kérelmező sikeresen pályázott a támogatásért; és
EnglishThis investigation was terminated in March 2004 after the applicant formally withdrew its request [4].
Ezt a vizsgálatot 2004 márciusában megszüntették, miután a kérelmező hivatalosan visszavonta kérelmét [4].
EnglishIndividual treatment (IT) (27) The applicant also claimed IT in the event that it was not granted MET.
3. Egyéni elbánás (EE) (27) A kérelmező, arra az esetre, ha a PGE-t nem adják meg neki, az EE-t is kérte.
EnglishAfter consultation of the Advisory Committee, the applicant was informed that MET could not be granted.
A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően tájékoztatták a kérelmezőt, hogy nem részesülhet a PGE-ben.

Szinonimák (angolul) a(z) applicant szóra:

applicant
English
application
applicator
English
applicability