EN

apple {főnév}

volume_up
So it's not necessary, thank God, that the Fowler apple is the best apple in the world.
Tehát nem szükséges, hála istennek, hogy a Fowler alma a legjobb alma legyen a világon.
Corbell made his breakfast on tiny apples and apple-sized grapefruit.
Corbell apró almát és alma méretű grape-fruitot reggelizett.
The rounded pinkness fell apart like a neatly divided apple.
A rózsaszín gömbölyűség szétesett, mint egy pontosan kettévágott alma.

Példamondatok a(z) "apple" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDown the table Gordon saw apple cobbler and an opened barrel of dried apple flakes.
Odébb az asztalon észrevett még almaszörpöt és egy almapehellyel teli hordócskát.
EnglishBut, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
De - őszintén szólva - ebben a helyzetben ezzel mindenki vita nélkül egyetért.
EnglishMadam President, there is much of apple pie and motherhood about this report.
Elnök asszony, elég sok az almás pite és az anyaság e körül a jelentés körül.
EnglishHe wore a saffron-coloured doublet, lavender hose, and an apple-green cloak.
A piperkőc sáfránysárga zekét, levendulaszín harisnyát és almazöld köpenyt viselt.
EnglishHis notes and some source documents were piled next to his Apple He computer.
A jegyzetei és a könyvei az Apple He típusú számítógép mellett tornyosultak.
EnglishThen I devoured the apple, finished the first beer and drank another one after that.
Utánuk felfaltam az almát, végeztem a sörrel, majd felhajtottam a másodikat.
EnglishIn this one she would bite a poison apple, be attacked by trolls, be eaten by tigers.
Mérgezett almába kell harapnia, koboldok vetik rá magukat, felfalja a tigris.
EnglishAtop that box I placed a bough, broken not cut, from our flowering crab apple tree.
A láda tetejére egy ágat tettem, amelyet én törtem nem vágtam virágzó vadalmafánkról.
EnglishHis eyes seemed to pop, staring back at Hari, while his Adam's apple bobbed ludicrously.
Kigúvadó szemmel meredt Harira, az ádámcsutkája nevetségesen csúszkált fel s alá.
EnglishI once had the distinct privilege of sitting in on the Apple call center for a day.
Egyszer abban az örömben volt részem, hogy egy Apple call centerben ülhettem egy napig.
EnglishNow Dolly Jean looks like a withered apple, but they say she is very quick.
Dolly Jean úgy néz ki, mint egy fonnyadt alma, de azt mondják, vág az esze.
EnglishThe Adams apple that edged through his wing collar looked harder than most peoples chins.
A gallér fölött kicsúcsosodó ádámcsutkája élesebbnek látszott, mint mások álla.
EnglishHe opened a bottle of apple juice and sectioned a raisin muffin to sample as he worked.
Kinyitott egy üveg almalét, kettévágott egy mazsolás muffint, majd munkához látott.
EnglishAzriim took a loud bite of his apple, glared at the peddler, and said nothing.
Azriim nagyot harapott a friss almába, majd a házaló szemébe nézett, de nem szólt semmit.
EnglishThe barman goggled and his Adam's apple flopped around like a headless chicken.
A csapos nyelt egyet, ádámcsutkája úgy ugrált, mint a fejetlen csirke.
EnglishAnd if you really want to choke somebody, you gotta hit the Adam's apple.
És ha tényleg meg akartok valakit fojtani, célozzátok meg az Ádám csutkáját.
EnglishIt will not apply to butter or cheese or apple juice, or even alcohol.
A vajra vagy tejre vagy almalére sem, de a szeszes italokra sem fog vonatkozni.
EnglishI sat on the earth banking that looks out over the Muddy Creek and ate an apple.
Ott ültem az Iszapos Érre néz, földbl emelt töltésen, és almát ettem.
EnglishFor example, potato crosses with apple, because both are vegetable and round in shape.
Például a krumpli azért keresztezi az almát, mert mindkettő ehető növény és gömbölyű.
EnglishA woman called Apple to complain that her mouse was squeaking -- making a squeaking noise.
Vannak olyan sztorik, amik nagy klasszikusok lettek, de mégis emberileg érthetőek.

Szinonimák (angolul) a(z) apple szóra:

apple