angol-magyar fordítás erre a szóra: to applaud

EN

"to applaud" magyar fordítás

HU
EN

to applaud [applauded|applauded] {ige}

volume_up
to applaud (és: to cheer, to clap)
Augustus applauds her wisdom and confesses himself persuaded.
Augustus erre tapsol bölcsességének, és bevallja, hogy meggyőzték.
It is likely that all EU citizens will applaud the bold plans for emissions reductions of 80-95% by 2050.
Valószínű, hogy minden uniós polgár tapsol majd a vakmerő tervnek, miszerint 2050-re 80-95%-kal csökkentjük a kibocsátást.
A közönség azonban sivalkodik és tapsol.

Példamondatok a(z) "to applaud" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Tapsot érdemel az előadó, Hoang Ngoc úr döntése, miszerint ehhez nem adja a nevét.
EnglishI applaud the various measures relating to standards and biological species.
Üdvözlöm az előírásokra és a biológiai fajokra vonatkozó különféle intézkedéseket.
EnglishAs Wolfswinkel continued to applaud the horrible spectacle, Candy moved behind him.
Ordasmaró csak tapsikolt, ő pedig mögé lépett, és hátulról rávetette magát.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Némelyek bírálnak, mások dicsérnek; néhányan elítélnek, mások bátorítanak.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Igen, tapsoljuk meg a prágai cseh szenátust innen, a távoli Strasbourgból.
EnglishI would rather stand for what I think is right than to applaud that which is wrong.
Inkább kiállok amellett, amit helyesnek tartok, mint hogy megtapsoljak valamit, ami rossz.
EnglishI would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.
Szeretném elismerésemet kifejezni a svéd elnökség nagyfokú szakmai hozzáértését illetően.
EnglishLet's applaud Philips -- (Applause) -- for this gesture for humanity.
Tapsoljuk meg a Philipset (Taps) az emberiség irányába mutatott gesztusért.
EnglishI applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
Nagy örömmel fogadtam ezt a döntést, és úgy vélem, ezt minden egyes árucikkre alkalmaznunk kell.
EnglishSo I can applaud your commitment but I cannot applaud your tolerance.
Nagyra értékelem az elkötelezettségét, de nem tudom nagyra értékelni a toleranciáját.
EnglishI acknowledge all that commitment, work and effort and must applaud you for it.
Elismerem mindezt a kötelezettségvállalást, munkát és erőfeszítést, és megdicsérem Önöket ezért.
EnglishI applaud the work that has been done, but we do need to exercise careful supervision.
Üdvözlöm az elvégzett munkát, de valóban nagy gonddal kell eljárnunk.
English(SK) I would like to applaud the work of Mary Honeyball on the early years learning report.
(SK) Szeretném üdvözölni Mary Honeyball korai oktatásról szóló jelentését.
EnglishI nod when others nod, and applaud when they applaud, and I pretend to lis­ten.
Bólintok, amikor a többiek bólintanak, és tapsolok, ha tapsolnak, s úgy teszek, mintha figyelnék.
EnglishThe Greek Government has taken some measures, some courageous measures that I applaud.
A görög kormány tett bizonyos intézkedéseket, néhány bátor intézkedést, amelyeket helyeslek.
EnglishIn this sense I applaud the reference to the issue of Eurosecurities (Eurobonds).
Ebben az értelemben örülök annak, hogy megemlítették az euró-értékpapírok (eurókötvények) kiadását.
EnglishAgain, I applaud Parliament for taking exactly this stance.
Ismét gratulálok a Parlamentnek, hogy pontosan ezt a hozzáállást képviselte.
EnglishFor my part, I applaud your personal commitment as a member of the European Parliament.
Minden tiszteletem az Önöké, európai parlamenti képviselőkként való, személyes elkötelezettségükért.
EnglishIn this respect I applaud and willingly welcome the Commission's proposal.
E tekintetben nagy örömmel üdvözlöm a Bizottság javaslatát.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Elismeréssel adózom az ország előtt az európai normáknak való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseiért.