EN

appetite {főnév}

volume_up
1. általános
I think a good sexual appetite... is a real, normal, healthy part of being a man.
Véleményem szerint a szexuális étvágy... valóságos, normális, egészséges része a férfinak.
Szemérmetlen étvágy kerített hatalmába.
He pulled on his jacket, trying not to look at her; the mixture of frailty and appetite scared him.
Marty felvette a zakóját, és megpróbált nem ránézni, a törékenység és az étvágy különös keveréke megrémítette.
So it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
Tehát ez a bevezetés iránti éhséget vagy vágyat mutatja, és ezt örömmel látom.
'if thine appetite isss ssso vassst, come thou unto me, and I ssshall give thee sssurfeit.'
Ha ilyen nagy étvágyú vagy, gyere velem, ésss én majd elhalmozlak minden jóval.
Simply depending for distraction upon Shapes terrible appetite to have the John brothers in his grasp.
Bízott benne, hogy Alakot leköti a vágy, hogy markába foghassa a János fivéreket.
2. átvitt értelemben

Példamondatok a(z) "appetite" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSo it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
Tehát ez a bevezetés iránti éhséget vagy vágyat mutatja, és ezt örömmel látom.
EnglishAppeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
Az engedmények csupán meghozzák a terroristák - csillapíthatatlan - étvágyát.
English- It explains their lack of appetite, extreme pallor and sensitivity to light.
Ez megmagyarázza az étvágytalanságot, a sápadtságot, és a fényérzékenységet.
EnglishMarty did as the old man had invited: the night's exertions had given him an appetite.
Marty eleget tett az öreg kérésének; az éjszaka fáradalmaitól alaposan megéhezett.
EnglishOn another afternoon his appetite might have served as a gauge, but not today.
Egy másik délutánon az étvágya szolgálhatott volna időmérőként, de ma nem.
EnglishIt means you're a person with a great appetite for life arid a deeply passionate nature.
Ez azt jelenti, hogy habzsolod az életet és mélyen szenvedélyes természetű vagy.
EnglishHe felt, honestly, that baby-sitters were an appetite he was forever through with.
Azóta megfogadta s hitte is szentül, hogy a pótmamákból ennyi elég lesz.
EnglishAs he listened to the imperious voice on the phone, he suddenly lost his appetite.
Miközben a telefonból harsogó parancsolgató hangot hallgatta, hirtelen elment az étvágya.
EnglishI think a good sexual appetite... is a real, normal, healthy part of being a man.
Véleményem szerint a szexuális étvágy... valóságos, normális, egészséges része a férfinak.
English'if thine appetite isss ssso vassst, come thou unto me, and I ssshall give thee sssurfeit.'
Ha ilyen nagy étvágyú vagy, gyere velem, ésss én majd elhalmozlak minden jóval.
EnglishI have lost my appetite now; I will not dine with you.
Ön ebédre invitált, de most elment az étvágyam; nem akarok önnel ebédelni.
EnglishTatzel had been eating elderberries; now she ate the meat, slowly and without great appetite.
Tatzel közben evett a bodzából; most nekilátott a húsnak, lassan és étvágytalanul.
EnglishAnd the prospect of death can stimulate more than one kind of appetite.
Ráadásul a halál közelsége nem csak az étvágyat növeli meg az emberben...
EnglishLooking at him made her almost forget the appetite that still consumed her.
Az, hogy láthatja a férfit, szinte elfeledtette vele a vágyat, amely még mindig emésztette.
EnglishHis mouth was wide and foamy, as though he was working up an appetite as he approached the tower.
Tágra tátott szája széle habzott, mintha megéhezett volna a torony felé tartva.
EnglishYou used to think I had an abnormal appetite for the fantastic.
Te mindig úgy vélted, hogy én abnormális mértékben csüggök a fantasztikus dolgokon.
EnglishYou'll be surprised what an appetite you'll have for the next week or two.
Meg fog lepődni, milyen jó étvágya lesz a következő néhány hétben.
EnglishThere had been many women at Verlaine, for Fulk was a man of lusty appetite.
Sok asszony élt Verlaine-ben, mert Fulk étvágya határtalan volt.
EnglishSo he beds them in the same manner that he satisfies every other appetite, he thought.
Tehát az ágyban is éppoly nagyétkű, mint az asztalnál, gondolta.
EnglishDresden is big enough to serve your appetite, I said, if I were not able to carry you elsewhere.
Drezda elég nagy, hogy ne maradj éhen, ha netán nem vihetnélek máshova nyugtattam meg.

Szinonimák (angolul) a(z) appetite szóra:

appetite