EN

appeasement {főnév}

volume_up
appeasement (és: appeasing)
appeasement (és: appeasing)
appeasement (és: appeasing)
appeasement (és: appeasing)

Példamondatok a(z) "appeasement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are only bolstering the Mullahs when we continue this policy of appeasement.
Az enyhülési politika további folytatásával csak tovább szítjuk a mollahok tüzét.
EnglishAppeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
Az engedmények csupán meghozzák a terroristák - csillapíthatatlan - étvágyát.
EnglishInstead of backing appeasement, we should back the legitimate Iranian Opposition.
A megbékélés pártolása helyett a legitim iráni ellenzék mögé kell állnunk.
EnglishBesides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
Ezenkívül Európának megvan a maga szomorú tapasztalata a politikai megbékélés terén.
EnglishDan decided that he liked Mondale's anger and unconcealed hatred better than his smarmy appeasement.
Dan úgy döntött, jobban kedvelte a dühös, gyűlölködő Mondale-t, mint ezt a mézes-mázos fickót.
EnglishOur worship was never one of blood sacrifice or appeasement.
Nem voltak engesztelő rítusaink, sose mutattunk be véráldozatot.
EnglishBut we follow a policy of appeasement in the EU.
Ámde az EU-ban enyhülési politikát folytatunk.
EnglishThe term frozen has a notion of appeasement.
A befagyott kifejezés egyfajta megalkuvásra utal.
EnglishThis policy of appeasement is lethal, not only for the interests of the Iranian people, but also for everyone who wants peace.
Ez a megalkuvás politikája halálos, nem csak az iráni emberek érdekeinek, hanem mindenkinek, aki békét akar.
EnglishWhat has our policy of appeasement achieved?
EnglishEvil cannot be appeased, as it is in the nature of evil to exploit every appeasement for its own ends.
A gonoszt nem lehet lecsendesíteni, mivel a gonosz természetéből következik, hogy saját előnyére használ fel minden megbékítési kísérletet.
EnglishReturning to business as usual before Moscow fully complies with its commitments is close to appeasement.
A "normál ügymenet”-hez való visszatérés szinte megalkuvásnak tekinthető mindaddig, amíg Moszkva teljes mértékben nem teljesíti vállalásait.
EnglishThe rapporteur highlights the weakness of the EU's policy towards the Burmese junta, a weakness that is tantamount to appeasement.
Az előadó kiemeli az uniós politikának a burmai katonai rezsim felé mutatott gyengeségét, amely megnyugtatással ér fel.
EnglishThe European Union is in danger of being inclined to follow a line of appeasement with this dictatorship, as it did with Cuba.
Az Európai Uniót az a veszély fenyegeti, hogy megalkuvást köt a diktatúra eme vonalával, ahogyan azt Kuba esetében is tette.
EnglishNo more talk; no more appeasement.
English(FR) Madam President, I would like to thank the Commissioner, who has clearly shown himself this evening to be on the side of appeasement.
(FR) Elnök asszony! Szeretném megköszönni a biztos úrnak, hogy ma este egyértelművé tette, hogy a megbékélés oldalán áll.
EnglishWe need an independent debate in the presence of all parties, so as to avoid potential conflicts of interest and promote appeasement.
Független vitára van szükségünk az összes érintett fél részvételével, hogy elkerülhessük a lehetséges érdekütközéseket és elősegíthessük a megbékélést.
EnglishThat war was immediately preceded by a secret pact between the Soviet Union and Germany, and by the policy of appeasement adopted by the countries of Western Europe.
A háború közvetlen előzménye a Szovjetunió és Németország közötti titkos paktum volt, valamint a nyugat-európai országok megalkuvó politikája.

Szinonimák (angolul) a(z) appeasement szóra:

appeasement
English
appeasing