EN

appearance {főnév}

volume_up
And now I know appearances mean absolutely nothing to you.
És most már tudom, hogy a külső megjelenés semmit sem számít neked.

Példamondatok a(z) "appearance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuperintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
Battle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
EnglishApart from its gargantuan size, it was close in appearance to a commonplace moth.
Gigászi méretétől eltekintve többé-kevésbé olyan volt, mint egy közönséges moly.
EnglishYour appearance is not so bad, after all; in fact, travel seems to become you!
- A megjelenésed nem is olyan rossz, sőt, az utazás mintha jót tett volna neked!
EnglishThe only thing she could control was her appearance when the newsmen arrived.
Csak arra volt energiája, hogy rendbe hozza magát, mire a firkászok megérkeznek.
EnglishThe Warlock Lord has creatures in his service who assume the appearance of humans.
A Boszorkánymesternek vannak olyan szolgái, akik képesek emberi alakot ölteni.
EnglishBackground This module allows you to control the appearance of the virtual desktops.
Háttér Ebben a modulban a virtuális munkaasztalok kinézetét lehet testreszabni.
EnglishSquirming a little, conscious of his filthy appearance, Ralph answered shyly.
Ralph elhanyagolt, piszkos külsejének tudatában feszengve, félénken válaszolt.
EnglishI had now a new scene of life upon my hands, and a dreadful appearance it had.
Most új fejezete nyílott életemnek, méghozzá eléggé fenyegetőnek ígérkezett.
EnglishIts very appearance rocked the Belbelo so violently that it nearly capsized.
A puszta kiemelkedése a vízből úgy megrázta a Belbelót,hogy kis híján felborultak.
EnglishThe spirit's strength was magical, unconstrained by its physical appearance.
A szellem ereje a mágiától származott, nem szorította korlátok közé fizikai teste.
EnglishWe know in some cultures, they go to war, they don't change their appearance.
Tudjuk, hogy néhány kultúrában harc előtt nem változtatják meg a külsejüket.
EnglishShe was a good girl, Florrie, but inclined to be taken in by a gentlemanly appearance.
Derék lány volt ez a Florrie, csak nem nagyon tudott ellenállni az úri tempóknak.
EnglishBennet arrived, he had all the appearance of his usual philosophic composure.
Mr. Bennet megjött, s látszólag mit sem vesztett szokott filozofikus nyugalmából.
EnglishA roar challenged Foyle's appearance, but he was equipped to handle this situation.
Fenyegető ordítozás fogadta Foyle megjelenését, de ő felkészült erre a fogadtatásra.
EnglishHe needed only to wait for a new moon, and the appearance of the Fane of Shadows.
Már csak az újholdat, és az Árnyéktemplom felbukkanását kellett megvárnia.
EnglishFor an instant Ander did not respond, so startled was he by the other's appearance.
Ander egy pillanatig nem is válaszolt, annyira meghökkentette ez a jelenség.
EnglishFrom the front seat, Laura glanced back and was startled by her daughter's appearance.
Laura hátrapillantott az első ülésről, és megdöbbentette, hogy néz ki a lánya.
EnglishAs they walked, small animals and high-flying birds scattered at their appearance.
Ahogy mentek, apró állatok szökkentek félre, madarak röppentek a magasba a lábuk elől.
EnglishLady Stubbs was a dumb beauty wrapped up in herself and her own appearance.
Lady Stubbs egy üres bábu volt, akit nem érdekelt semmi más, csak saját maga.
EnglishOur chief of police is a big man, but he isn't threatening in appear-ance.
Rendőrfőnökünk nagydarab ember, de megjelenése cseppet sem sugall fenyegetést.

Szinonimák (angolul) a(z) appearance szóra:

appearance