angol-magyar fordítás erre a szóra: apparition

EN

"apparition" magyar fordítás

EN

apparition {főnév}

volume_up
For a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
Shea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
An apparition, the dull red eyes burning from those deep sockets dead.
A jelenés, a halott szemgödrökben vörösen égő szempár világított.
The apparition was so appalling that the crew stopped dead and stared.
A jelenés olyan megdöbbentő volt, hogy a csapat földbe gyökerezett lábbal, dermedten bámulta.
Whatever your apparition was, he was a liar.
Akárki is volt ez a kísértet, hazudott.
They encountered only a handful of travelers as they walked the forest, all but one afoot and that one slouched atop a horse so thin and worn as to appear more an apparition than flesh and blood.
Csupán maroknyi utazó jött szembe, egyetlen kivétellel valamennyien gyalogszerrel; a kivétel egy koszlott gebén görnyedezett, amely inkább volt kísértet, mint ló.
Terrible Chester's hostility was probably a reaction not to the fact that Robertson was an apparition but to the man's abiding aura of evil, which characterized him both in life and death.
Szörnyű Chester ellenségessége valószínűleg annak szólt, hogy bár Robertson kísértet volt, a gonoszság elviselhetetlen aurája vette körül halálában csakúgy, mint életében.

Példamondatok a(z) "apparition" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
Megjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
EnglishFor a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
Shea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
EnglishIt was a frightening apparition, more like a walking corpse than a machine.
Félelmetes látványt nyújtott, inkább egy járkáló hullára hasonlított, mint gépre.
EnglishLouis begging Jesse politely to describe one more time the apparition of Claudia.
Louis jólnevelten unszolja Jessét, mesélné el még egyszer, hogyan jelent meg elaudia.
EnglishThe men fell back, amazed, as this apparition shimmered into being in front of them.
A férfiak visszahőköltek, ahogy csillámokból testet öltött előttük a látomás.
EnglishThe apparition continued to cling to the hood, snarling and grinning in at them.
- Kapcsold be a biztonsági övet! - ordította Clark, amikor Mary felült.
EnglishTo arrest or even to halt an apparition moving at such speed was scarcely practicable.
Arra nem is lehetett számítani, hogy ilyen sebességgel haladó járművet elcsípjenek.
EnglishHe came forward alone, unaided, staring fixedly at the apparition before him.
Előrelépett, egyedül, senkitől sem támogatva, és rászögezte szemét a közeledő jelenésre.
EnglishThe eyes glowed brighter for a moment as the white-skinned apparition glanced up at Trull.
A sápadt bőrű lény felnézett Trullra, s a szeme egy pillanatra felragyogott.
EnglishAfter all, if it was a part of the apparition, it couldn't also be a part of the real world.
Hiszen ha az ékszer a szellemhez tartozik, nem lehet a valódi világ egy darabja is.
EnglishThe apparition was gone, and in its place hung a few tatters of wispy smoke.
A szellemszerű jelenség eltűnt, mindössze néhány, gyorsan oszló ködfoszlány lebegett a helyén.
EnglishAnd they seeing him walking upon the sea, were troubled, saying: It is an apparition.
Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek.
EnglishFor perhaps a quarter of a minute the apparition stood, silent, burning, staring with blind eyes.
A jelenés legfeljebb egy negyed percig állt ott némán, égve, vak szemét kimeresztve.
EnglishHe spoke two words in Styric, and the apparition sank back into the earth.
Két szót mondott styrül, mire a jelenség visszasüllyedt a földbe.
EnglishAnd there is the apparition of Armand, that power, that heartbreaking clarity.
És itt van Armand, ez a hatalom, ez a szívet tépő világosság.
EnglishJilly knew this must be an apparition only she could perceive, a flood of doves
Összeszorította öklét az ölében, és alsó ajkába harapott.
EnglishThe apparition was so appalling that the crew stopped dead and stared.
A jelenés olyan megdöbbentő volt, hogy a csapat földbe gyökerezett lábbal, dermedten bámulta.
EnglishOf course it wasn't really Merrick at all, but the solidity of the apparition was horrifying.
Persze nem Merrick volt, de a látomás iszonyatosan életszerűnek tűnt.
EnglishA moment later, an apparition shambled into view, blood pouring down from its gauntleted hands.
Egy perc múlva feltűnt előttük egy lény, kesztyűs kezéből vér csorgott.
EnglishThe prosecutor turned and ran toward the front of the courtroom, the skinny apparition following her.
Az ügyész a tárgyalóterem túlsó sarka felé kezdett szaladni, a sovány jelenés utána.

Szinonimák (angolul) a(z) apparition szóra:

apparition