EN

appalling {melléknév}

volume_up
Subject: Appalling murders of poor Peruvian farmers for profit
Tárgy: Szegény perui gazdák haszonlesésből elkövetett megdöbbentő legyilkolása
I have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
El kell mondanom, hogy megdöbbentő a Bizottság hozzáállása a kérdéshez.
Never in all his years as a Ghostbuster had he witnessed such an appalling sight.
Szellemirtó évei alatt sem volt része ilyen megdöbbentő látványban.
Mr President, the current situation in Zimbabwe is appalling and unacceptable.
Elnök úr, a Zimbabwében uralkodó helyzet ijesztő és elfogadhatatlan.
Ijesztő, mennyire elkerülhetetlen.
Ijesztő volt, mennyi horzsolást szedtem össze.
That is an appalling and discriminatory kind of logic!
Ez egy szörnyű és diszkrimináló gondolkodásmód!
In some cases there are appalling stories of late payments by the EU itself.
Néhány esetben szörnyű történeteket lehet hallani arról, hogy a fizetéskor maga az EU esik késedelembe.
Ez a rajz... szörnyű!

Példamondatok a(z) "appalling" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English. - Madam President, discards are an appalling waste.
a PSE képviselőcsoport nevében. - Elnök asszony, a visszadobás felháborító pazarlás.
EnglishThe thought, though appalling, had to be contemplated: survival was at issue here.
A gondolatot, noha vonzó volt, el kellett vetnie: a túlélés most létfontosságú volt.
EnglishIt is simply appalling that we have not received a clear response in this matter.
Felháborító, hogy ebben az ügyben még mindig nem kaptunk világos választ.
EnglishWe will not change the appalling behaviour of the dictators by words alone.
A diktátorok visszataszító viselkedését nem lehet pusztán szavakkal megváltoztatni.
EnglishIt is undemocratic and appalling that we are not voting on each report separately.
Nem demokratikus és érthetetlen, hogy az egyes jelentésekről nem külön-külön szavazunk.
EnglishOn both the overseas postings Amess performance re-ports were appalling.
Lehetséges, hogy Surigyin pendítette meg előtte először az esetleges lehetőséget".
EnglishI have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
El kell mondanom, hogy megdöbbentő a Bizottság hozzáállása a kérdéshez.
EnglishThe situation of women is appalling, with sexual violence a specific problem in the country.
A nők helyzete megdöbbentő, az országban jellemző probléma a szexuális erőszak.
EnglishNever in all his years as a Ghostbuster had he witnessed such an appalling sight.
Szellemirtó évei alatt sem volt része ilyen megdöbbentő látványban.
EnglishMr President, the current situation in Zimbabwe is appalling and unacceptable.
Elnök úr, a Zimbabwében uralkodó helyzet ijesztő és elfogadhatatlan.
EnglishWe must therefore take steps towards limiting these appalling acts.
Lépéseket kell tehát tennünk e megdöbbentő cselekmények visszaszorítása érdekében.
EnglishThis natural disaster has taken the lives of thousands of people, which is an appalling loss.
A természeti katasztrófa több ezer ember életét követelte, ami hatalmas veszteség.
EnglishShe came out of this appalling fantasy to find Gerald yanking at her panties.
A nyomasztó képzelgésből feleszmélve azt tapasztalta, hogy Gerald épp a bugyiját ráncigálja.
EnglishThe making of these appalling spectacles was considered something of a social responsibility.
A vérfagyasztó szórakozások szervezése társadalmi kötelezettségnek számított.
EnglishOnly today are we reacting to one of the most appalling crimes by the Communist dictatorship.
A mai napon a kommunista diktatúra egyik legborzalmasabb bűncselekményéről beszélünk.
EnglishThis report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
Döbbenetes, amit ez a jelentés e Parlament viselkedéséről elénk tár.
EnglishThe more appalling is the idea of one of its institutions acting against the Union's principles.
Ezért is megdöbbentő a gondolat, hogy bármely intézménye megsértse az Unió elveit.
EnglishFirstly, it is appalling that, after decades, we still have such a bad statistics situation.
Először is megdöbbentő, hogy több évtized után még mindig ilyen rosszak a statisztikák.
EnglishI find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
Visszataszítónak tartom, hogy bárki ilyen nyílt agresszióval viseltessen irányomban.
EnglishMr President, once again, we have an appalling situation coming out of Iran.
Elnök úr, ismét egy felháborító helyzettel szembesülünk Iránból.

Szinonimák (angolul) a(z) appalling szóra:

appalling
English