angol-magyar fordítás erre a szóra: apostle

EN

"apostle" magyar fordítás

HU
EN

apostle {főnév}

volume_up
1. vallás
Now I have to tell you, Paul... even the apostle Paul couldn't have done better.
Be kell, hogy valjam önnek, Paul... hogy még Pál apostól sem csinálhatta volna jobban.
SheŽs already met the prophets... and the apostleŽs with them?
A prófétákkal már találkozott, és egy apostol is velük van?
I don't think a commune of the Twelve Apostles could have made me do that, she said.
- Engem a Tizenkét Apostol kommunája se bírhatott volna rá - mondta.

Példamondatok a(z) "apostle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow I have to tell you, Paul... even the apostle Paul couldn't have done better.
Be kell, hogy valjam önnek, Paul... hogy még Pál apostól sem csinálhatta volna jobban.
EnglishIŽve gone to church mywhole life and never heard of Rufus, the 13th Apostle.
Kiskorom óta járok templomba, de nem hallottam Rufusz nevű 1 3. apostolról.
EnglishPaul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God.
Hirdette az Isten országát, és bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról.
EnglishI will reply to them, by the mouth of the Apostle John, 'In the beginning was the Word, and the Word was God.'
János apostol szájával felelek neki: - Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Isten.
EnglishSheŽs already met the prophets... and the apostleŽs with them?
A prófétákkal már találkozott, és egy apostol is velük van?
EnglishThe Apostle seemed to know little of the North country.
- Az apostolok igen keveset tudtak az északi tájakról.
EnglishAmen, amen, I say to you: The servant is not greater than his lord: neither is the apostle greater than he that sent him.
Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit.
EnglishSimultaneously, we will also concelebrate the two thousand years since the birth of the Apostle of the Nations, St Paul.
Ezzel egyidejűleg ünnepeljük a nemzetek apostola, Szent Pál születése óta eltelt kétezer évet.
EnglishThe apostle saw, round the throne of God, eighty old men seated, clad in white robes, and wearing crowns on their heads.
- Az apostol Isten trónusa körül huszonnégy aggastyánt látott ülni, fehér ruhában és koronával fejükön.
EnglishYour son has become an apostle of the Antichrist.
EnglishAfter getting to know Daneel Olivaw, I came to recognize a true apostle of chaste goodness and saintly self-sacrifice.
Miután megismertem Daneel Olivawot, ráébredtem, a szűzies jóság és a szent önfeláldozás valódi apostolát tisztelhetem benne.
EnglishFor I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát.
EnglishWell, then, you ready to go back, apostle?
EnglishDid you ever hear of a fat apostle?
EnglishThe Apostle has said it, there is only one name under Heaven by which we may be saved, and all those signs and symbols are wicked.
- Az apostol azt mondta, hogy csupán egyetlen név van a mennyek alatt, amely megválthat minket, s mindezek a jelek és jelképek gonoszak.
EnglishWhat the hellŽs an apostle?
EnglishThese were the fish, which stood for Christ, the dove, which stood for the Apostle John, the lion for Mark, the ox for Luke, and the man for Matthew.
Ott volt a hal, amely Jézust jelképezte, ott volt János apostol galambja, Lukács ökre, Márk, az oroszlán, Máté, az ember.
EnglishI was the 13th Apostle.
EnglishPerhaps this is what the Apostle meant, when he said that women should keep silence in the churches, for they are prone to fall into those errors.
- Talán erre gondolt az apostol, amikor kijelentette, hogy nő nem szólhat a templomban, mivel ilyen súlyos tévedésekre hajlamos.
English- The apostle is here.