angol-magyar fordítás erre a szóra: apostasy

EN

"apostasy" magyar fordítás

EN

apostasy {főnév}

volume_up
1. vallás
Conversion to Christianity is considered as a form of apostasy and is punished by the death penalty.
A keresztény hitre való áttérést a hitehagyás egy formájának tekintik, amit halálbüntetéssel sújtanak.
Yusuf al-Qaradawi, leader of a house church in Iran, sentenced to death on 'apostasy' charges.
Yusuf al-Qaradawit, egy iráni házi gyülekezet vezetőjét "hitehagyás” vádjával halálra ítélték.

Példamondatok a(z) "apostasy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn their world outlook, everything that goes wrong is the result of political apostasy.
Az ő szemükben minden, ami nem úgy működik, ahogy kell, ellentétes a vallásukkal.
EnglishDaneel must have learned of her apostasy and sent someone after her.
Daneel valószínűleg tudomást szerzett aposztáziájáról, és utána küldött valakit.
EnglishTrema had been drifting toward this apostasy ever since his accident.
Trema a balesete óta egyre közelebb sodródott ehhez az aposztáziához.
English'Our Gods are jealous, and they punish apostasy severely.'
A mi isteneink rettentő féltékenyek, és nagyon súlyosan büntetik a hitehagyást.
EnglishYusuf al-Qaradawi, leader of a house church in Iran, sentenced to death on 'apostasy' charges.
Yusuf al-Qaradawit, egy iráni házi gyülekezet vezetőjét "hitehagyás” vádjával halálra ítélték.
EnglishOur group has been nearly alone in actively opposing the Giskardian apostasy.
Egyedül a mi csoportunk maradt végig aktív, csak mi próbáltuk megakadályozni a giskardiakat terveik végrehajtásában.
EnglishConversion to Christianity is considered as a form of apostasy and is punished by the death penalty.
A keresztény hitre való áttérést a hitehagyás egy formájának tekintik, amit halálbüntetéssel sújtanak.
EnglishIt had been a brief victory over the money-god; a mornings apostasy, a holiday in the groves of Ashtaroth.
Rövidke győzelmet aratott pénzisten fölött: egy délelőtt apoteózisa, látogatás Astarte ligeteiben.
EnglishIn Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
Iránban halálbüntetés jár többek között istenkáromlásért, hitehagyásért, házasságtörésért és prostitúcióért.
EnglishWe also note that often, the death penalty is carried out by stoning for crimes as minor as allegations of adultery and apostasy.
Tudomásunk van arról is, hogy a halálbüntetést kisebb bűnök, például házasságtörés vagy hittagadás vádja esetén gyakran megkövezéssel hajtják végre.
EnglishYou cannot think how severely the Duchesse de Langeais and my cousin blamed this apostasy on a daughter's part, as a piece of bad taste.
Nem is hiszi, mily visszataszítónak találta Langeis hercegné és unokanővérem, Beauséant-né, a leánygyermeknek ezt a hűtlen elpártolását atyjától.
EnglishGornon, has been preaching an apostasy called the Minus One Law.
Az évek során amióta elvált tőlem régi szövetségesem, akit te R. Gornon néven ismertél meg, egy eretnek tant hirdetett, amit Mínusz Egyes Törvénynek nevezett el.
EnglishThe very severe penalties for immorality and apostasy have led to justified protests by defenders of human rights outside Iran and by reformist politicians inside the country.
Az erkölcstelenségért és hitehagyásért járó szigorú büntetések ahhoz vezettek, hogy Iránon kívül az emberi jogok védői és Iránban a reformpárti politikusok jogosan tiltakoznak.

Szinonimák (angolul) a(z) apostasy szóra:

apostasy