angol-magyar fordítás erre a szóra: apex

EN

"apex" magyar fordítás

HU

"anti-apex" angol fordítás

volume_up
anti-apex {fn}
EN
EN

apex {főnév}

volume_up
1. "apices"
The intermediate - or apex - sex you see standing in the middle there controls the society and the empire.
A közép-, más szóval csúcs-nem, amit középen lát, uralja a társadalmat és a birodalmat.
'Yeah, that's the one I hit,' Za said, glancing briefly at the apex.
Igen, ez az, amelyiket megütöttem mondta Za, és röviden a csúcs-neműre pillantott.
he shouted over his shoulder at the dazed-looking apex.
kiabált vissza Za a meghökkent csúcs-neműnek.
2. "of a mountain, plural: apices"
HU

anti-apex {főnév}

volume_up
1. csillagászat
anti-apex
volume_up
antapex {fn} (anti-apex)

Példamondatok a(z) "apex" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe looked levelly into the apex's eyes and he knew he was going to keep playing.
Egyenesen a csúcsnemű szemébe nézett, és tudta, hogy folytatni fogja a játékot.
EnglishThe apex was playing badly, true, but Gurgeh was off-handedly brilliant anyway.
Az is igaz, hogy a csúcsnemű rosszul játszott, Gurgeh viszont könnyedén felülmúlta.
EnglishThe apex's eyelids fluttered briefly, as though he was trying to open them.
A csúcsnemű szemhéja megremegett egy kicsit, mintha megpróbálná kinyitni őket.
EnglishGurgeh had come to respect the apex's style of play, and, therefore, Bermoiya himself.
Gurgeh tisztelni kezdte a csúcsnemű játékstílusát, és ezáltal magát Bermoiyát is.
EnglishNow let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
Képzeljük el, hogy minden egyes gyökérvégződés a többivel összekapcsolódva működik.
EnglishThe apex disappeared down a dark spiral staircase at the far end of the curved passage.
A csúcsnemű eltűnt egy sötét csigalépcsőn, a kanyargós folyosó túlsó végén.
EnglishHe tried to catch Nicosar's eye, but the apex refused to look at him.
Megpróbálta elkapni Nicosar tekintetét, de a csúcsnemű nem volt hajlandó ránézni.
EnglishThere's an incredible moment that happens when a party... passes its apex, its peak.
Van egy hihetetlen pillanat, ami akkor jön el, ha a party eléri a tetőpontját, a csúcsát.
English'Ah yes,' the old apex laughed, bald head reflecting the binary light.
Á, értem nevetett az öreg csúcsnemű, kopasz feje visszaverte a kettős fényt.
English'Yeah, that's the one I hit,' Za said, glancing briefly at the apex.
Igen, ez az, amelyiket megütöttem mondta Za, és röviden a csúcs-neműre pillantott.
EnglishA female who kills an apex is tortured to death over a period of days.
Viszont ha egy nő öl meg egy férfit, akkor napokon belül halálra kínozzák.
EnglishThe penalty for murdering a woman is a year's hard labour, for an apex.
Ha egy csúcsnemű megöl egy nőt, mindössze egy év kényszermunkára ítélik.
Englishhe shouted over his shoulder at the dazed-looking apex.
Amúgy hogy vagy Pequil? kiabált vissza Za a meghökkent csúcs-neműnek.
EnglishBut for Stemp and his circle, it represented their position as Earthservice's apex-predators.
Stemp és köre számára viszont a csúcsragadozói pozíciót a Földszolgálatnál.
EnglishGurgeh wondered if the apex had been addressed wrongly again.
Gurgeh arra gondolt, lehetséges, hogy megint rosszul szólította meg a csúcsneműt.
EnglishThe apex leant over as a large female troshae came running out of the forest with two small cubs.
A csúcsnemű előrehajolt, ahogy egy nőstény trosi és két kölyke futott ki az erdőből.
EnglishThe apex turned away in exasperation, clutching again at the curled stone top of the battlements.
A csúcsnemű ingerülten elfordult, megint megmarkolta a kis torony korlátját.
EnglishThen, at the apex, the grass was thick again because no one sat there.
A háromszög csúcsánál is sűrűn felzárkózott, mert ott senki sem ült.
EnglishGurgeh looked into the old apex's pale grey eyes, each set in a web of fine lines.
Gurgeh az öreg csúcsnemű sápadt szürke szemeibe nézett, mindkettőt finom vonalak hálója fogta körül.
English'I fully understand,' Gurgeh said, standing at the same time as the apex.
Teljes mértékben megértem mondta Gurgeh, és egyszerre felálltak.

Szinonimák (angolul) a(z) apex szóra:

apex