angol-magyar fordítás erre a szóra: aperture

EN

"aperture" magyar fordítás

EN

aperture {főnév}

volume_up
5.3.3.2. before the test, all apertures other than that required for the collection of the gases shall be stopped up.
5.3.3.2. a vizsgálat megkezdése előtt, a gáz összegyűjtéséhez szükséges nyílás kivételével, minden nyílást le kell zárni.
The only aperture which led to the outside was right in the nose of the craft, seventy metres away from where he stood, more or less in the centre of the spoon-shaped mass of floor.
Az egyetlen valódi nyílás a hajó orrában tátongott, száz-egynéhány lépésre a helytl, ahol Quilan állt, a Möbius-szalaggá pöndörödött padló tengelyében.
She slid back the cover over the top of the closet and crawled up, working the upper part of her body into the aperture with her elbows and wiggling her legs clumsily.
Félretolta a szekrény fölött a padlásba vágott nyílás fedőjét, derékig átbújt rajta, aztán a könyökére támaszkodva, suta lábkalimpálással egészen fölkapaszkodott.

Példamondatok a(z) "aperture" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere was another noise in the hall, a whine like wind through a tiny aperture.
Megint zaj szűrődött be a folyosóról, mint amikor a szél egy kis lyukon át süvít.
English( A ) PASSING THROUGH A 150 MM APERTURE , 104 MM WIRE DIAMETER : 99 TO 100 % ;
a) 99 - 100%-a áthalad egy 150 (m méretű nyíláson, 104 (m huzalátmérőnél;
EnglishShe pulled a piece of loose plaster away and put her eye to the aperture.
Lori lepöccintett egy darab vakolatot és odahajolt a lyukhoz, hogy benézzen.
EnglishHis finger slipped down through the narrow aperture, twisting round and round.
Sir Rupert most becsúsztatta ujját a szűk nyíláson és körbe tapogatta.
English( B ) PASSING THROUGH A 105 MM APERTURE , 64 MM WIRE DIAMETER : 76 TO 86 % ;
b) 76 - 86%-a áthalad egy 105 (m méretű nyíláson, 64 (m huzalátmérőnél;
EnglishMrs O'Rourke was standing in the doorway, her vast bulk filling the aperture completely.
Mrs. O'Rourke állt az ajtóban, hatalmas alakja betöltötte az ablaknyílást.
English( C ) PASSING THROUGH A 75 MM APERTURE , 52 MM WIRE DIAMETER : 60 TO 70 % .
c) 60 - 70%-a áthalad egy 75 (m méretű nyíláson, 52 (m huzalátmérőnél.
EnglishThe measurement of the pressure inside the crankcase shall be made at the dip stick aperture.
A forgattyúházon belüli nyomás mérését a szondarúd nyílásán át kell elvégezni.
EnglishThe thin, seesaw wail of a police siren drifted in through the open aperture.
Egy rendőrségi sziréna vékonyka hangja szűrődött be odakintről.
EnglishBoo went closer to the service aperture than I dared, peered in, then glanced at me, perplexed.
Boo közelebb, mert menni a bejárathoz, mint én, ő is kilesett, majd értetlenül rám nézett.
EnglishThey entered the dark aperture first, the others close on their heels.
Elsőként ők léptek be a sötét üregbe, a többiek követték őket.
EnglishHer food would be brought to her and slid through a small aperture in the bottom of the heavy wooden door.
Az ételt felviszik a lánynak, s becsúsztatják a nehéz faajtó alatti résen.
EnglishGoa ignored the prods and strode fearlessly toward the glowing aperture of Jabba's domicile.
Goa ügyet sem vetett a fegyveresekre, hanem zavartalanul ment tovább Jabba szállásának bejárata felé.
EnglishThe aperture then was closed again, and the trumpet, too, was put away.
szakállas óriással, aki nagyon népszerű volt a faluban.
EnglishUlath scraped some of the mud off the skull and then poked one finger into an aperture in the left temple.
Ulath lekapargatta a sarat a koponyáról, és bedugta az egyik ujját a halántéktájon tátongó lyukon.
EnglishHere the ghost wept in its cage of light, and searched constantly for a dark aperture to seep his essence through.
Itt sírt a szellem a fényketrecben, folytonosan a sötét rést keresve, hogy kiszivároghasson.
EnglishNoise crackled nearby; sparks flicked out of the fire in the turret aperture, rising and fading in the rain.
Magányos szikrák ugráltak ki a toronynyílásban lobogó tzbl; tétován felemelkedtek, aztán kihunytak az esben.
EnglishThe extra force from her right leg angled her return so that she would pass through the aperture.
Jobb lábával kicsit erősebben rúgott, így oldalt csúszott és a visszalendülésnél pontosan a függöny kellős közepét találta telibe.
EnglishI dropped to my hands and knees, and crawled through the four-foot-square aperture between the service passageway and the boiler room.
Arra számítottam, hogy ez a csontos valami rögtön megragadja a lábamat és visszaránt magához.
EnglishEvidently the ear communicated with one of the upper rooms, picking up the conversation of those who stood near its aperture.
A cső vége nyilván az egyik fenti teremben volt, és közvetítette mindazok szavait, akik elébe kerültek.