EN

apartment {főnév}

volume_up
Provided they were still in the apartment safe and the occupants away.
Föltéve, hogy még mindig a lakás széfjében vannak, a lakók pedig távol otthonról.
The carroty man selected one of his keys and put it in the lock of Apartment 204.
A vörös ember kiválasztott egy kulcsot, és bedugta a 204-es lakás zárjába.
My information is Apartment 301, but all I get there is the big razzoo.
Az értesülésem úgy szól, hogy háromszázegyes lakás, de ott csak röhögnek a kagylóba.
apartment
volume_up
szoba {fn} (kiadott)
It didnt look like apartment house furniture.
Nem úgy hatott, mint valami egyszerű bútorozott szoba.
- Karmarov a belső szoba felé intett.
It was a cosey, well-furnished apartment, with two candles burning upon the table and two upon the mantelpiece.
Barátságos, csinosan bútorozott szoba volt, az asztalon is, a kandallón is két-két gyertya égett.

Példamondatok a(z) "apartment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSir Nigel Irvine visited Preston at the Chelsea apartment on Friday afternoon.
Sir Nigel Irvine pénteken délután meglátogatta Prestont a chelsea-beli lakásban.
EnglishWhat do you say we finish these... and we go back to my apartment on the beach!
Mit szólsz hozzá, végzünk ezekkel... és visszamegyünk a lakásomba, a... partra!
EnglishThe apartment was owned by California Paladin and was used as a 'safe house.'
karmai közül; ebben a házban kezelték őket, mielőtt hazavitték őket a szülőkhöz.
EnglishThen we sort of cut up the volume, so we wouldn't block the view from my apartment.
Így feldaraboltuk a térfogatot, hogy nehogy kitakarjuk a kilátást a lakásomból.
EnglishHari said the morning after they brought him to their apartment to recuperate.
- Ez ám a vidámság! - mondta Hari a Wandáék lakásán töltött első éjszaka után.
EnglishTheir eyes met from opposite ends of the table in Yamata's penthouse apartment.
Jamata tetőtéri lakásában voltak, s tekintetük összefonódott az asztal két végéről.
EnglishThe newspapers say you killed a priest and a man in somebody's apartment and ...
Az újságok szerint megölt egy papot, egy ismeretlen férfit valakinek a lakásán, és...
EnglishBut your home in America will be more comfortable than your apartment in Moscow.
De ne aggódjon, az amerikai otthona sokkal kényelmesebb lesz, mint a moszkvai lakása.
EnglishThe windows of her French Quarter apartment were wide open to the little courtyard.
A Francia Negyedben levő lakásának ablakai sarkig ki voltak tárva az apró udvarra.
EnglishBecause he followed me and I spoke to him and he asked me to come to his apartment.
Mert követett engem, és én megszólítottam, és ő megkért, jöjjek el a lakására.
EnglishAnd it had burned downward, severely damaging the apartment directly under him.
A lefelé terjedő lángok pedig komoly kárt tettek a közvetlenül alatta lévő lakásban.
EnglishThey had moved down the corridor almost to the next apartment door by now.
Már végigküzdötték magukat a folyosón, szinte a szomszéd lakás ajtajában álltak.
EnglishI drove back to Hollywood and put the car away and went up to the apartment.
Visszahajtottam Hollywoodba, garázsba vittem a kocsimat, és fölmentem a lakásomra.
EnglishCal had a hotel, and Cal had an apartment complex, and Cal had a car wash.
Calnak, a férjének szállodája van, Calnak bérháza van, Calnak kocsimosodája van.
EnglishI kept my office in the old factory building, but we remodeled Lia's apartment.
A fémek csodálatos kalandja már a nyomdászok és a korrektorok kezében volt.
EnglishPlease have Merle's clothes packed and sent to my apartment in the morning.
Legyen szíves, csomagoltassa össze Merle ruháit, és reggel küldje el a lakásomra.
EnglishI sit on the steps outside my apartment and wait for her house to become dark.
A lépcsőn ülök a lakásom előtt, és arra várok, hogy Miss Birdie lakása elsötétüljön.
EnglishThe minister considered inviting her to his apartment, but decided against it.
A miniszter késztetést érzett, hogy hazavigye magával a lányt, de végül letett róla.
EnglishBut Garp did not like to think of competing in the same apartment with his mother.
- Hanem Garpnak már az sem tetszett, hogy anyjával egy lakásban kelljen versengenie.
EnglishThe carroty man selected one of his keys and put it in the lock of Apartment 204.
A vörös ember kiválasztott egy kulcsot, és bedugta a 204-es lakás zárjába.

Szinonimák (angolul) a(z) apartment szóra:

apartment
English
apart
apartment house
studio apartment
English