EN

apart {határozószó}

volume_up
Where conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Ahol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
Take it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Szedje szét a gyermekével, vagy küldje el az iskolámba, és mi majd szétszedjük velük.
That recent war in Africa; men were blown apart by gunpowder.
Ebben a jelenlegi háborúban, Afrikában, puskaporral robbantják szét az embereket.
There was an instinctive movement, each group gathering apart from the other.
A két csoport ösztönösen elhúzódott egymástól, és külön-külön gyülekezett.
Left apart, they are harmless; the polonium is a mild alpha-emitter, the lithium is inert.
Külön-külön veszélytelenek; a polónium némi alfasugárzást bocsát ki, a lítium inaktív.
There was a group standing apart on the quay, waiting.
Egy külön álló csoport várakozott a rakparton.

Példamondatok a(z) "apart" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishYou could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
A házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
EnglishApart from its gargantuan size, it was close in appearance to a commonplace moth.
Gigászi méretétől eltekintve többé-kevésbé olyan volt, mint egy közönséges moly.
EnglishMarius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
Marius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
EnglishMy dear queen, it might be well if, for the nonce, you also took yourself apart.
- Drága királyném, most az egyszer jó lenne, ha te is magunkra hagynál minket!
EnglishThis place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
Ez egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
EnglishAnd apart from weapons there was a shortage of all the minor necessities of war.
De nemcsak fegyvereknek, hanem kisebb jelentőségű hadieszközöknek is híján voltunk.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
A bevándorlók semmiben nem különböznek az EU tagállamainak hazai munkásaitól.
EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Ahol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
EnglishThe dancers broke apart, pairing off now, spinning and leaping before the flames.
A kör felbomlott, a táncosok párokra szakadva szökelltek és pörögtek a tűznél.
EnglishApart from two big galleries that housed his collection it was not a large house.
A műgyűjteményt befogadó két hatalmas termen kívül maga a lakás nem volt nagy.
EnglishThey didn't put all this time and money behind you to let things fall apart now.
Nem azért pazaroltak rád időt és pénzt, hogy most hagyjanak mindent szétesni.
EnglishMy marriage wasn't going well, and we just were growing further and further apart.
A házas életem nem alakult valami jól, és csak egyre távolabb kerültünk egymástól.
EnglishNone were Yssei, who kept themselves apart from the ruck of the townspeople.
Egyikük sem volt yssei, akik távol tartották magukat az egyszerű városlakóktól.
EnglishThe Uzi's spray of bullets had mangled the furniture, blowing apart the television.
A géppisztolygolyók összeroncsolták a bútorokat, felrobbantották a televíziót.
EnglishLooking beyond Duke Luhalcx, Aillas took note of Tatzel standing somewhat apart.
Aillas Luhalcx herceg mögé pillantva észrevette Tatzelt, aki valamivel távolabb állt.
EnglishHowever, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.
Azonban ez és Uniókban a költségvetés jelen hiányai ellentétes pólusokat képviselnek.
EnglishWhen we started to fall apart that day, George was the one who pulled us together.
Amikor az a nap kezdett szétesni, George volt az egyetlen, aki összetartott minket.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
Amit az Alzheimer-kórról mondtam, az alkalmazható a családokat szétszakító rákra is.
EnglishThey are only ten days apart in age, so they will be reared as twins, no doubt.
Mindössze tíz nap van köztük, bizonyára úgy nevelkednek majd, akár az ikrek.

Szinonimák (angolul) a(z) apart szóra:

apart
apartment
English
apartment house
studio apartment
English