EN

anywhere {határozószó}

volume_up
anywhere (és: wherever)
You can live anywhere in the country, with a new identity, of course.
Bárhol letelepedhet az országban, természetesen új személyazonossággal.
Such licence shall be valid for an importation carried out anywhere in the Community.
Az ilyen engedélyek a Közösségen területén bárhol végrehajtott behozatalra érvényesek.
With education and polishing Ruby Keene could have taken her place anywhere.
Neveléssel és csiszolással Ruby Keene bárhol megállta volna a helyét.
anywhere
volume_up
sehol {hsz} (tagadó mondatokban)
(Laughter) Meanwhile, there's no scientific revolution anywhere else.
(Nevetés) Ugyanakkor, sehol máshol nem ment végbe tudományos forradalom.
It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Sehol nincs leírva, hogy ez egy olyan döntés, amelyet egyhangúlag kellene meghozni.
From this moment henceforth you are no longer princess at Haidion, or anywhere else!
- Ettől a pillanattól kezdve nem vagy hercegnő Haidionban, de sehol máshol sem!
anywhere
volume_up
sehová {hsz} (tagadó mondatokban)
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Így az energia felügyeletéről szóló hozzászólásom nem került be sehová.
However, banning young people from gambling will not get us anywhere.
Mindazonáltal az sehová sem vezet, ha eltiltjuk őket a szerencsejátéktól.
A pure internal market approach will not get us anywhere with these issues.
A pusztán belső piaci megközelítés sehova sem fog minket vezetni ebben a kérdésben.
anywhere (és: anyplace)
Television cameras and microphones on booms could follow the system anywhere.
A darura szerelt tévékamerák és mikrofonok bárhova követhették a rendszert.
It weighs 26 pounds, battery included... and goes anywhere.
Elemekkel együtt is mindössze 10 kilót nyom... és bárhova elszállítható.
You need his permission to be anywhere besides your assigned quarters.
Az ő engedélye szükséges bárhova is akar menni a tengeralattjárón.
anywhere (és: wherever)
Balinor and the Elven brothers could be anywhere in the palace.
Balinor és az elf testvérek akárhol lehetnek.
Meet me somewhere--anywhere at all--I have the money.
Találkozzunk valahol... akárhol...
Akárhol lehettem, amikor Lasher elhagyott.
anywhere (és: someplace)
The reasons for being anywhere today are so invariably simple and obvious.
Manapság mindenki ugyanabból az egyszerű és kézenfekvő okból tartózkodik valahol.
If a volcano appeared anywhere, I'd think it would be in that drill-tree shaft.
Ha valahol megjelenik egy vulkán, akkor az a furdancsaknában kell hogy legyen.
If he were anywhere near Plymouth or Portsmouth he'd be under supervision.
Ha Plymouth vagy Portsmouth környékén élne valahol, ott ugyancsak ügyelnének rá.
Let's me and you go out front, or anywhere else that's private, too.
Menjünk ki az előcsarnokba, vagy valahova, ahol négyszemközt lehetünk.
There are transfer boodis if I want to go anywhere.
Vannak transzferfülkék, ha menni akarok valahová.
Does it say anywhere that this is a sleeping car?
Ki van ide írva valahova, hogy hálókocsi?

Példamondatok a(z) "anywhere" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI've no intention of fleeing anywhere, Ilimitar! the Srinshee told him angrily.
- Nem áll szándékomban elmenekülni, Ilimitar! - kiáltotta a Srinshee feldühödve.
EnglishWere not going anywhere, John Mischief said, carefully stretching in the warmth.
A túloldalra nem megyünk mondta Pajkos János, és óvatosan nyújtózkodott a melegben.
EnglishThe way things are, Patrick, even just meeting standards won't get you anywhere.
Az a helyzet azzal, hogy eleget tesz az átlagkövetelményeknek, semeddig sem juthat.
EnglishGuard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
Vigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
EnglishIf a volcano appeared anywhere, I'd think it would be in that drill-tree shaft.
Ha valahol megjelenik egy vulkán, akkor az a furdancsaknában kell hogy legyen.
EnglishExcept for Collinson's fidgeting, no sound came from anywhere in the building.
Collinson járkálásán kívül egyéb hangot az egész házban nem lehetett hallani.
EnglishFrom this moment henceforth you are no longer princess at Haidion, or anywhere else!
- Ettől a pillanattól kezdve nem vagy hercegnő Haidionban, de sehol máshol sem!
EnglishIt is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Sehol nincs leírva, hogy ez egy olyan döntés, amelyet egyhangúlag kellene meghozni.
EnglishSupporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
A szeparatizmus támogatása a világ bármely részén ellentétes az ENSZ szellemével.
EnglishThe brass shone, the silver sparkled, not a minuscule of dust showed anywhere.
A rézedények csillogtak, az ezüst sziporkázott, szemernyi por sem látszott semerre.
EnglishThere was no record anywhere of my having been released or transferred elsewhere.
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy kiengedtek vagy máshova szállítottak volna.
EnglishIf his eyes get anywhere near that computer... we take everyone out, including him.
Nézze, ha Jake a komputer közelébe kerül, megölünk mindenkit, őt is beleértve.
EnglishShe could have folded anywhere to make the call, but she liked the Peninsula.
Választhatott volna más helyet is a telefonáláshoz, de szerette a Peninsulát.
EnglishIf he were anywhere near Plymouth or Portsmouth he'd be under supervision.
Ha Plymouth vagy Portsmouth környékén élne valahol, ott ugyancsak ügyelnének rá.
EnglishShe gave me a sip of water and told me I wasn't going anywhere for a while.
Anyám hozott egy pohár vizet, és kijelentette, hogy egy darabig nem enged sehová.
EnglishThe reasons for being anywhere today are so invariably simple and obvious.
Manapság mindenki ugyanabból az egyszerű és kézenfekvő okból tartózkodik valahol.
EnglishOnce he had had that rare ability: He could go to sleep anywhere, anytime.
Egyszer megszerezte azt a ritka képességet, hogy bárhol, bármikor képes elaludni.
EnglishAccording to Shirl and Janus Senpre, the Prince never went anywhere without his adviser.
Shirl és Janus Senpre szerint a herceg sohasem megy sehova a tanácsadója nélkül.
EnglishAs an EU resident, you can buy products and services from anywhere in the EU.
Az EU lakosaként Ön bárhol vásárolhat termékeket és szolgáltatásokat az EU területén.
EnglishThen I'd start looking for trackage off the mainline that doesn't go anywhere.
Aztán olyan, a fővonalból elágazó sínpárt keresnék, amely sehová sem tart.

Szinonimák (angolul) a(z) anywhere szóra:

anywhere
English