angol-magyar fordítás erre a szóra: anymore

EN

"anymore" magyar fordítás

HU
EN

anymore {határozószó}

volume_up
anymore
volume_up
többé {hsz} (tagadó mondatokban)
And high explosives weren't going to be a branch of show business anymore.
És a nagyerejű robbanóanyagokat nem sorolták többé a szórakoztatóipar kelléktárába.
The invited person will not be able to connect using this invitation anymore.
A meghívott személy többé nem fog tudni csatlakozni ezzel a meghívással.
We cannot expand anymore, because it erodes the planetary boundaries.
Többé nem terjeszkedhetünk, mert az szétrágja a planetáris határokat.

Példamondatok a(z) "anymore" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut the black people didn't call the school Crispins Attucks High School anymore.
De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát.
Englishanymore about law, and even some lawmen don't understand the real reason for law.
Ha a nem megfelelő embernek tálalod ki a történetedet, csak bajt hozol magadra.
EnglishMother said a significant thing when she saw we didn't have a fireplace anymore.
Anyám jelentőségteljes dolgot mondott, amikor meglátta, hogy nincs már kandallónk:
EnglishI couldn't shake my fist anymore, if only I could forgive God and others and myself.
Nem ráznám többé az öklömet, ha megbocsáthatnék Istennek, másoknak és magamnak.
EnglishOne of the S&T people had lamented the fact that it just wasn't the same anymore.
Az egyik műszakis csalódottan meg is jegyezte, hogy már semmi sem olyan, mint régen.
EnglishOn and on it went until there was no memory anymore of reason or purpose or thought.
Csináltuk és csináltuk, míg végül megszűnt az emlék, az ész, a cél, a gondolat.
EnglishBut she couldn't be my teacher and boon companion anymore, it was simply impossible.
De hát így nem lehetett tovább tanítóm és pajtásom, egyszerűen lehetetlen volt.
EnglishThe shudders were still passing through her; but she could not coax him anymore.
A borzongás még mindig át meg átfutott rajta; de a tüzet már nem tudta újraéleszteni.
EnglishI kept talking, but I got the distinct impression He wasnŽt listening anymore.
Én tovább beszéltem, de feltámadt bennem a gyanú, hogy Õ már nem figyel rám.
EnglishWhen people like Chicago and New York, they don't want to stay down here anymore.
Ha az embereknek megtetszik New York vagy Chicago, utána már nem akarnak itt maradni.
EnglishEverybody assumes Bruiser took enough with him and he doesn't need anymore.
Mindenki azt hiszi, hogy Bruiser eleget vitt magával, és nincs szüksége többre.
EnglishWill someone tell him where he's being taken, he won't disobey anymore, please, please.
Valaki mondja meg, hová viszik, nem lesz többé engedetlen, könyörgök, könyörgök!
EnglishI gotta go home, it isn't just the visions, it's that I don't belong out here anymore.
Haza kell mennem, nemcsak a látomások miatt, az van, hogy már nem tartozom ide.
EnglishAnd now I realized as I protested to Lestat, I did not actually feel this anymore.
Most pedig tiltakozásom közepette ráeszméltem, hogy nem érzek már félelmet.
EnglishAnd tonight, he'd remarked several times he didn't need the gloves anymore at all.
Ma este Michael többször is megjegyezte, hogy már nincs szüksége kesztyűre.
EnglishKGB didn't do much of that anymore, but Diryhavna Susurnost did, on occasion.
A KGB saját kezűleg már nem csinált efféléket, a Dirzsavna Szigurnoszt azonban igen.
EnglishThe incremental advances have added up to something which is not incremental anymore.
Apró változások követik egymást, amig egyszercsak egy gyökeres változás következik.
EnglishAfter that, they would be just like Mary Hepburn: They couldn't have babies anymore.
Aztán olyanok lettek, mint Mary Hepburn: Soha többé nem szülhettek gyereket.
EnglishHe knew it would not serve him anymore, for he had lost his faith, and he was dying.
Tudta, hogy ő már nem veheti hasznát, hiszen elvesztett mindent, s meghalni készült.
EnglishEarth holds no more secrets for me and I have no hope anymore in my fellows.
Nincs a földnek több titka előttem, s nem reménykedem többé a magamfajtában.

Szinonimák (angolul) a(z) anymore szóra:

anymore
English