EN

anybody {névmás}

volume_up
anybody (és: any)
It is hard to imagine anybody's torturing anybody nowadays.
Elképzelni is nehéz manapság, hogy valaki megkínozza embertársát.
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
(Taps) Megrémült valaki, kell valakinek?
Hey, Clute, anybody been in here... spending an unusual amount of cash?
Héj, Clute, járt itt valaki... akiik szokatlanul sok készpénzt költött?
anybody (és: whoever, any)
They don't want us in the system... because they don't want anybody else knowin' about the money.
Nem akarnak belekeverni minket... mert nem akarják,hogy bárki is tudjon a pénzről.
How can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?
Hogyan nevezheti az effajta megtévesztést és becstelenséget bárki is demokráciának?
She was as alive as anybody, and utterly mistaken about everything.
Épp annyira eleven volt, mint bárki más, és tökéletesen téves képzete volt mindenről.
anybody (és: whoever, any)
Nothing but a cigarette butt that anybody might have smoked.
Csak egy cigarettacsikket, azt meg akárki szívhatta.
Anybody would call it legitimate self-defense on my part.
Akárki megmondja, hogy amit én csinálok, az becsületes, törvényes önvédelem.
I'm doing this because I want to see you - somebody; anybody - do it.'
Azért teszem, mert szeretném látni, ahogy te akárki helyett megcsinálod.

Példamondatok a(z) "anybody" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishTo some people that sounds incredible, but not to anybody who knows about artists.
Egyesek fülének ez hihetetlenül hangzik, de annak, aki ismeri a művészeket, nem.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Tele van praktikus információkkal azok számára, akik a méheket akarják segíteni.
EnglishBut I know my husband better than anybody and he needs someone like you right now.
De mindenkinél jobban ismerem a férjemet, és tudom, hogy most rád van szüksége.
EnglishUnless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Hacsak a hallgatóságból valaki nem jelenkezik önként, hogy abbahagyja az evést!
EnglishIt's obvious to anybody with eyes that that store is just a front for something.
A vak is láthatja, hogy ez a könyvkereskedés csak fal valami piszkos ügyhöz.
EnglishThe truth is, said Evelyn, that one doesn't really know anything about anybody.
Az az igazság folytatta Evelyn , hogy voltaképpen senkiről sem tudunk semmit.
EnglishYes, it could happen, but do you think anybody wants to read a book about it?
Tehát meg fog történni, de gondolod, hogy ezt könyvalakban is el akarják olvasni?
EnglishHe does the design work for Qual-A-Tec, and I wouldn't use anybody else's silencer.
Õ végzi a tervezést a Qual-A-Tec-nél, nekem meg nem kéne senki más hangtompítója.
EnglishI hadn't said anything to anybody, even Eric, about what I wanted to do to Blyth.
Senkinek, még Ericnek sem szóltam semmit arról, hogy mit tervezek Blyth-szal.
EnglishIf anybody has discovered what life is all about, Father might say, it is too late.
Ha valaki esetleg rájön, hogy mi az élet értelme mondta olykor apám , már késő.
English'They can see their ranks growing,' he said, 'without anybody else noticing it.'
- Láthatják, mint gyarapodnak számban és erőben, másnak pedig nem tűnik föl.
EnglishThere are three bullets still in the bottom of it, in case anybody needs one.
A láda alján még mindig van néhány golyó, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá.
EnglishWhen he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
Amikor munkába megy, nem áll meg senkivel beszélgetni egyet, nem is telefonál.
EnglishIf anybody hurt that child's feelings, you'd be the first to stick up for him.
Ha bárki megbántaná azt a kisfiút, te lennél az első, aki a védelmére kelnél.
EnglishWomen are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
A nőket mindenki másnál nagyobb mértékben sújtja a gazdasági és társadalmi válság.
EnglishMcDeere ain't mentioned it to anybody, at least not to anybody we're listening to.
McDeere senkinek sem említette, legalábbis senki olyannak, akit lehallgatunk.
English'If she isn't with the people you've contacted already, she's not with anybody.'
Ha a feleségem nincs azoknál, akiket már megkerestek, akkor senkinél sincs.
EnglishI don't think we're going to find anybody here, Scully said, hands on her hips.
Meglepne, ha találnánk itt valakit jegyezte meg Scully csípőre tett kézzel.
EnglishIts a long time since anybody listened to the police short wave for amusement.
Rég volt, amikor az emberek szórakozásból hallgatták a rendőrségi rövidhullámú adót.