angol-magyar fordítás erre a szóra: any number of

EN

"any number of" magyar fordítás

EN

any number of

volume_up
any number of
Ander could have left any number of cameras on my person.
Ander akárhány kamerát elhelyezhetett rajtam is.
He felt suddenly that he would rather give any number of house parties than listen to George Lomax quoting from one of his own speeches.
Szívesebben rendezett volna kastélyában akárhány vendégséget, mintsem hogy George Lomaxet hallgassa, amint saját beszédeiből szaval el kivonatokat.
His illustrations must have made any number of gifted young artists give up on art, thinking, My God, I could never do anything that wonderful.
Az ő illusztrációi hatására akárhány tehetséges fiatal művész felhagyhatott a művészettel, gondolván: Istenem, soha nem leszek képes ilyen csodálatosat csinálni.
any number of
any number of

Példamondatok a(z) "any number of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBy saving any number of human lives we will be doing a lot for European citizens.
Sokat teszünk az európai állampolgárokért, ha bármekkora számú emberéletet mentünk meg.
EnglishAny number of them are ready to swear that they have seen such a creature upon the moor.
Nem egy megesküdne rá, hogy saját szemével látta ezt az ördögi lényt a lápvidéken.
EnglishThere were any number of takers, among whom she made no distinction whatsoever.
Az ajánlatot szép számban elfogadták, akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget.
EnglishOtherwise, any number would be too many against one man with a knife.
Ha ők nincsenek, néhány ember is túl sok lenne egy ember és egy kés ellenében.
EnglishFather Sebastian could have had his pick among any number of independent contractors.
Megfelelő pénzért elég szabadúszó vállalkozó közül válogathatott volna.
EnglishOver the generations he brought this family great wealth in any number of ways.
Az idők folyamán minden értelemben dúsgazdaggá tette a családot!
EnglishIn fact, Merrick herself had bought any number of products scented with Chanel No.
Merrick is megvásárolt magának mindent, ha olyan különlegesen finom illata volt, mint a Chanel No.
EnglishHe had gone suddenly without good-bys and there might be any number of reasons for that.
Váratlanul ment el, búcsú nélkül, s erre számtalan oka lehetett.
EnglishHe looked like a tourist from any number of Asian or European countries.
Most olyan volt mint egy turista, aki bármelyik európai vagy ázsiai országból érkezhetett volna.
EnglishBecause any number is a limit, and perfection doesn't have limits.
Minden szám határt jelent, a tökéletesnek pedig nincsenek határai.
EnglishPress the same key any number of times, it will always come out different.
Ugyanazt a gombot megnyomva, mindig más eredményt kapunk.
EnglishMen have escaped through any number of concrete walls and iron bars.
Az igazi férfi meg tud szabadulni, ha az acél- és vasbeton falak sorain kellene is áttörnie magát.
EnglishAny number of men out of work would be glad of the chance for daily pay.
Mintha nem lehetne elintézni erőszak nélkül: mondjuk például, munkanélkülieket vennének fel napszámba.
EnglishEven back in January, there were any number of reasons Roy Hepburn should not have signed up for that cruise.
Még januárban is bőséges számú érv szólt az ellen, hogy Roy befizessen az utazásra.
EnglishThere was plenty of time for reading on the job, and there were any number of magazines on the racks.
A drogériában bőségesen jutott időm olvasásra, és az állványokon ott volt valamennyi magazin.
EnglishOur captors have the ability to subdue Planch any number of ways, from sedating him to altering his memories.
Fogvatartóink képesek visszatartani Planchot, számtalan eszköz áll a rendelkezésükre.
EnglishThe cultivation contract may be for any number of years.
(3) A termeltetési szerződés határozatlan időtartamra lehet kötni.
EnglishSince Styrics don't read, can any of you actually understand any number larger than the sum of your fingers and toes?'
Ti, styrek nem tudtok olvasni, de tovább tudtok számolni, mint ahány ujjatok van.
EnglishWe have the spells to turn any number of barbarians into-into more mushrooms for the making of sherry!
Éppen elég varázslatot ismerünk, hogy bármennyi barbárt átváltoztassunk... gombákká az italainkhoz!
EnglishAnd David didn't have any number for this flat because the phone.
Davidnek nincs is meg a lakás száma, mert a telefon...

Hasonló fordítások a(z) "any number of" szóra magyarul

any névmás
any melléknév
any határozószó
number főnév