angol-magyar fordítás erre a szóra: any longer

EN

"any longer" magyar fordítás

HU
EN

any longer {határozószó}

volume_up
any longer
volume_up
tovább {hsz} (tagadó mondatokban)
There is no reason to wait any longer with policy proposals.
Semmi nem indokolja, hogy tovább várjunk a politikára vonatkozó javaslatokkal.
I believe that if we wait any longer the legislation would not be any better.
Úgy gondolom, hogy nem eredményezne jobb jogszabályozást, ha tovább várnánk.
There was no purpose in putting off the evil moment any longer.
Semmi értelme nem volt, hogy tovább halogassa, amit meg kell tennie.

Példamondatok a(z) "any longer" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf you could hear the faintest of those cries, you would not feel ill any longer.
Ha csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről.
EnglishThey are not patrolling, preserving, containing an Empire any longer, he said.
Már nem egy birodalmat védenek, vigyáznak őriznek mondta-, hanem egy életmódot!
EnglishI believe that if we wait any longer the legislation would not be any better.
Úgy gondolom, hogy nem eredményezne jobb jogszabályozást, ha tovább várnánk.
EnglishFor when humanity utterly forsakes its memory, there is no purpose for me any longer.
Az emberiség örökre elvesztette az emlékezetét, ezért nincs célja a létemnek.
EnglishHe wasn't staring at the ceiling any longer, nor at the body in the water.
A férfi már nem meredt a barlang mennyezetére, vagy a vízben lebegő halott testre.
EnglishAs far as she could tell, there were no longer any Star Destroyers over Tatooine.
Amennyire meg tudta ítélni, nem maradtak csillagrombolók a Tatuin fölött.
EnglishAs I said, it had gone on far longer than any such friendship Lestat had ever had.
Ahogy mondtam, jóval tovább tartott mint Lestat bármely addigi barátsága.
EnglishI won't allow myself to be governed by a lot of fussy old men any longer.
Nem fogom tűrni többé, hogy egy sereg zsörtölődő vénember beleszóljon az ügyeimbe.
EnglishI have explained to you that I do not wish to see you socially any longer.
Már elmagyaráztam neked, hogy nem akarok társaságban mutatkozni veled többé.
EnglishThe elections revealed that there is no longer any place for an opposition in Russia.
A választások során kiderült, hogy Oroszországban már nincs hely az ellenzék számára.
EnglishThere was no longer any question of carrying on in this vague and fragmented way.
Többé nem volt kérdés, hogy e bizonytalan és töredezett úton járjunk-e.
EnglishSince you are no longer any use to us, Jack, there's no reason to keep your family alive.
Mivel már nem vagy hasznos a számunkra, nincs okunk életben tartani a családodat.
EnglishHe started to think that he and Ryan were not really enemies any longer.
Õ maga is abban a hitben jött ide, hogy nem az ellenségével készül tárgyalni.
EnglishMorals were so loose now that nobody took marriage seriously any longer.
Az erkölcsök annyira lazák, hogy senki sem veszi komolyan többé a házasságot.
EnglishAnd it might happen that soon, unable to stand the heat any longer, he would give up.
A hőség már-már kibírhatatlanná vált, és nem lehetetlen, hogy most mindjárt szétolvad.
Englishand squeezed it out, she tried to figure whether his fingers had grown any longer.
Miközben kifacsarta a mosdókesztyűt, Rowan azt próbálta megállapítani, nőttek-e az ujjai?
English`Well if that is all, I don't think we need detain our guest any longer.
Nos, ha ez minden, azt hiszem, szükségtelen tovább tartóztatni a vendégünket.
EnglishTo postpone it any longer, Madam President, really would not be acceptable.
Ennek bármilyen további elhalasztása, elnök asszony, egyáltalán nem lenne elfogadható.
EnglishThere is therefore no longer any question of the sort of oligarchies that we all remember.
Így már szó sem lehet az olyan oligarchákról, mint akikre mindannyian emlékszünk.
EnglishNo so-called 'responsible' parties dare shoulder their responsibilities any longer.
Nincsenek ún. "felelősök”, akik a továbbiakban vállalják a felelősséget.

Szinonimák (angolul) a(z) any longer szóra:

any longer
English

Hasonló fordítások a(z) "any longer" szóra magyarul

any névmás
any melléknév
any határozószó
any more határozószó
any number of
any day határozószó
any further határozószó
Hungarian
any number
Hungarian