angol-magyar fordítás erre a szóra: any further

EN

"any further" magyar fordítás

HU
EN

any further {határozószó}

volume_up
I will conclude, Mr President, not to raise your blood pressure any further.
Befejezem, elnök úr, mert nem szeretném tovább emelni a vérnyomását.
If it goes any further, then everyone suffers more, but your country most of all.
Ha tovább folytatódik, akkor mindenki szenvedni fog, de az ön országa mindenekelőtt.
I would ask you in all seriousness not to pursue this idea any further.
Nagyon komolyan kérem, hogy ne erőltessék tovább ezt a kérdést!

Példamondatok a(z) "any further" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishThe first condition of any further negotiations must be their immediate release.
A további együttműködés előfeltétele az, hogy szabadon kell engednetek őket!
EnglishShould you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
EnglishIf it goes any further, then everyone suffers more, but your country most of all.
Ha tovább folytatódik, akkor mindenki szenvedni fog, de az ön országa mindenekelőtt.
EnglishYou can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
EnglishDo not make any further attempt to contact the Freya by radio or telephone.
A továbbiakban ne kíséreljék meg a kapcsolatfelvételt, sem rádión, sem telefonon.
EnglishAny further concern you may have is about yourself and that is just a luxury.
A továbbiakban már csak önmagád miatt aggódhatsz, az pedig fölösleges luxus.
EnglishOne kiss became several, and the rest of the night passed without any further weeping.
Az egy csókból több lett, és az éjszaka hátralévő része már sírás nélkül telt el.
EnglishSo I do not think we should discuss this any further because that is simply done.
Tehát úgy gondolom, hogy ezen nincs mit vitáznunk többet, hiszen ez puszta ténykérdés.
EnglishAny further malicious and unfounded political attacks will be redundant.
A további rosszindulatú és alaptalan politikai támadások így okafogyottá válnak.
English(SV) I do not need to give you any further details of the terrible case of Dawit Isaak.
(SV) Nem szükséges további részleteket közölnöm Dawit Isaak tragikus ügyéről.
EnglishThe Council, for its part, is telling us 'We do not want to go any further.'
A Tanács a maga részéről azt mondja: "nem akarunk ennél messzebbre menni”.
EnglishThere is scant evidence that a majority in any favours further construction.
Arra kevés bizonyíték van, hogy a többség támogatja a további építkezést.
EnglishShould you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
English'I'm allowed to tell you all that I am telling you, but none of this can go any further.
Csak annyit mondhatok, mint amennyit most mondtam, és ez köztünk kell hogy maradjon.
EnglishThe intelligence ship Lawrence didn't report any fighter activity further south.
A Lawrence megfigyelőhajó semmilyen harci cselekményt nem jelentett.
EnglishBecause until we do know, exactly, what Thyrza Grey actually does, we can't get any further.
Ameddig nem tudjuk, mit is csinál tulajdonképpen Thyrza Grey nem jutunk előbbre.
EnglishI will leave any further instructions to the principals for this run.
A vadászattal kapcsolatos további utasításokat az elöljáróim fogják elmondani.
EnglishShe says she forbids any further presence on Gorgossium of visitors from Commexo.
Azt mondta hogy nem engedélyeztöbb kamexói látogatást Gorgossziumon.
English'Might as well see if he'll do it before we go any further,' Roger said.
Mielőtt továbblépnénk, tudjuk meg, hogy egyáltalán vállalja-e mondta Roger.

Hasonló fordítások a(z) "any further" szóra magyarul

further határozószó
Hungarian
further melléknév
Hungarian
any névmás
any melléknév
any határozószó
any more határozószó
to further ige
any number of
any day határozószó