angol-magyar fordítás erre a szóra: any day

EN

"any day" magyar fordítás

EN

any day {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "any day" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
A nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
EnglishCould he have had barley--or rye--in his pocket to-day for any special reason?
Lehetséges, hogy valamilyen különleges céllal volt ma árpa... vagy rozs... a zsebében?
EnglishThe weather was cool, but no more so than any bracing summer day in northern California.
Hűvös volt, de csak annyira, mint Észak-Kaliforniában, pezsdítő nyári napokon.
English`Still not as cold as any summer day back in California,' she said.
Még mindig nem volt olyan hideg, mint egy kaliforniai nyári nap nevetett Rowan.
EnglishBut at any time, day or night, a telegram would bring me down to your help.
Éjjel vagy nappal, bármikor táviratozzék, ha szükségét érzi, s máris indulok a segítségére.
EnglishThe flow of knowledge should surely not stop at national boundaries any more in this day and age.
A mai világban az ismeretek áramlásának nem szabad az országhatárokon megállnia.
EnglishAny day of the week after next would suit me, said Poirot with a bow.
A következő utánin bármelyik nap megfelelő közölte Poirot, és meghajolt.
EnglishUp till 2:35, September 9th might have been a day like any other day.
Két óra harmincöt percig szeptember 9. semmiben sem különbözött bármelyik más munkanaptól.
EnglishThe minimum quantity to be denatured per day in any one place shall be 20 metric tons.
(3) A naponta egy helyen denaturálható legkisebb mennyiség 20 tonna.
EnglishYou have no need of soft words: I do not hope to see you again on any other day under this Sun.
Nem szorulsz gyöngéd szavakra: nem remélem, hogy viszontlátlak bármikor is a nap alatt.
EnglishHe might have any day, and Yuri Stefano would also have come.
De bármikor sor kerülhetett volna rá, és Yuri Stefano is befuthatott volna!
EnglishHad great power with a jury - it was said he could make their minds up for them any day of the week.
Nagy befolyása volt az esküdtekre: állítólag tetszése szerint tudta irányítani őket.
EnglishFLAVIUS: I'd rather any day be a slave to the Romans than a traitor to them.
Flavius: Inkább vagyok a rómaiak rabszolgája, mint árulója.
EnglishJudy's face took on the strange stubbornness which any mention of that day could bring on.
Judy arcára ismét kiült az a különös, konok kifejezés, amit ama nap emlegetése mindig előcsalt.
EnglishIn any event, Streaker's crew had to act as if the war were about to end any day now.
A Streakernek mindenesetre úgy kellett cselekednie, hogy a háborúnak bármelyik pillanatban vége lehet.
EnglishNor was sleeping in ones clothes any hardship after a day or two.
Egy-két nap után az sem okozott gondot, hogy ruhástul kell aludni.
EnglishWard, there is nothing to show that it will not wake up again any day, Strock.
- Hát... - folytatta Ward úr - arra semmi biztosítékunk nincs, hogy nem ébred fel egy napon!
EnglishAnd if you open the newspaper any day of the week, it's full of people who've messed up their lives.
Ha kinyitunk egy újságot, bármelyik nap, tele van emberekkel, akik elfuserálták az életüket.
EnglishIf we have any luck day after tomorrow, well get plenty.
Ha egy kis szerencsém lesz holnapután, megint bőven jut mindkettőnknek.
EnglishClumsy, too-I'd rather fight a good swordsman than a bad, any day!
Ráadásul nehézkes volt, márpedig bármikor szívesebben vívok ügyes kardforgatóval, mint ügyetlennel.

Hasonló fordítások a(z) "any day" szóra magyarul

day főnév
Hungarian
day melléknév
Hungarian
any névmás
any melléknév
any határozószó
at peep of day
any more határozószó
heavy day főnév
every other day
any number of
Hungarian