EN

any {melléknév}

volume_up
§ 2 Any feathers or any skin or other part with feathers on it.
Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre vagy más részre.
Any worker from any EU country can come and work in France.
Az EU bármely országának bármely munkása jöhet, és munkát vállalhat Franciaországban.
To the law of one of the 27 states of the European Union, or to the law of any country in the world?
Az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének jogára, vagy a világ bármely országának jogára?
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
When I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Amikor a halálos ágyamon leszek, egy történetre jobban fogok emlékezni, mint bármelyik másikra.
We cannot say for sure that any treaty would get a majority in any country.
Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy bármelyik szerződés többséget kapna bármelyik országban.

Példamondatok a(z) "any" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishShe said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
Azt mondta nem ismerte fel a hallucinációban szereplő embereket, sem a helyszínt.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishIt might be any of them - yet all of them are unlikely for one very good reason.
Bárki lehetett közülük és mégis valószínűtlen, mert nagyon is jó magyarázata van.
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Ha így tennék, nem térítenék meg az útiköltséget, illetve az egyéb költségeimet.
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishIt is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
Sajnálatos, hogy a Parlament szemernyi lehetőséget sem hagy a kompromisszumnak.
EnglishFirst, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
Először is a felek az ENSZ Alapokmányban megjelölt bármely módot választhatják.
EnglishThe snow was coming, and when it did, any poor options he had would be abrogated.
Jön a hó, és ha leesik, már annyi lehetősége sem marad a választásra, mint most.
EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishIn case you have any illusions concerning your status, you are now our hostages.
Ha netán illúzióitok volnának a státuszotokkal kapcsolatban, a foglyaink vagytok.
EnglishDo you know a chap at Five named John Preston, by any chance? asked C.
Nem ismersz véletlenül egy John Preston nevű fickót az "Ötösnél"? kérdezte "C".
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Úgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
E kötelezettségvállalások hatóköre szélesebb, mint bármely hasonló megállapodásé.
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishBecause of the artfulness of the landscape lighting, no glare spoiled any corner.
A lámpák és világítótestek művészi fény-árnyék festménnyé változtatták a kertet.

Szinonimák (angolul) a(z) any szóra:

any