EN

anxious {melléknév}

volume_up
Sir Tristano asked in a somewhat anxious voice: Exactly what do you have in mind?
- kérdezte Sir Tristano nyugtalan hangon Orlótól.
Nervous, anxious, panicked voices, searching for someone.
Ideges, nyugtalan, kétségbeesett hangokat, amelyek valaki után kutattak.
Well, I know you're quite anxious; so I will mention one or two tentative impressions.
Nézze, tudom, hogy nyugtalan, ezért megemlítem egy-két elképzelésemet.
With a final anxious look back at Poirot, Richard left the room.
Richard még egy aggódó pillantást vetett rá, aztán távozott.
David cried, exchanging anxious glances with Liz.
kiáltott fel David, és aggódó tekintetet vetett Lizre.
She looked up into the anxious face of her old friend.
Most felnézett: látta öreg barátnőjének aggódó arcát.

Példamondatok a(z) "anxious" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSir Tristano asked in a somewhat anxious voice: Exactly what do you have in mind?
- Egész pontosan mit tervez? - kérdezte Sir Tristano nyugtalan hangon Orlótól.
EnglishTo all appearances Gollum was genuinely distressed and anxious to help Frodo.
Így szemre Gollam őszintén kétségbeesett, és szeretett volna Frodónak segíteni.
EnglishWes and Chap were there too, ready with their earphones, anxious to hear it all.
Wes és Chap is ott voltak, izgatottan várták, mit közvetít majd nekik a fejhallgató.
EnglishOur conversations in private have not been such that I am anxious to continue them.
Magánbeszélgetéseink nem voltak olyan jellegűek, hogy szívesen folytassam őket.
EnglishPlease excuse us from further conversation, as we are anxious to go our way.
Kérlek, fejezzük be ezt a beszélgetést, mert nagyon szeretnénk folytatni utunkat!
EnglishShe hung there a long time, motionless, while the anxious Blades called up to her.
Hosszú ideig mozdulatlanul lógott ott és közben az ideges Pengék felkiabáltak neki.
EnglishAye, Dread Lord, they hissed, more or less in chorus, reluctant and anxious.
- Igen, Rettegett Nagyúr - sziszegték többé-kevésbé kórusban, aggodalommal telve.
EnglishMy client is anxious to determine the preliminary fees before purchasing the land.
Az ügyfelem még a telek megvásárlása előtt meg szeretne egyezni a tiszteletdíjakban.
EnglishMadouc said in an even voice: “I am not anxious to make a good impression.
- Egyáltalán nem vágyom rá, hogy jó benyomást tegyek - jelentette ki Madouc nyugodtan.
Englishasked an anxious Flick.
Ez azt jelenti, hogy Délföld is veszélyben forog? kérdezte aggodalmasan Flick.
EnglishIf so, she is no doubt anxious to resume a more conventional shape.”
Ha így van, kétségtelenül alig várja, hogy valami hétköznapibb alakot ölthessen.
EnglishIf he is so anxious to marry, let him betroth himself to Lady Vosse or Chlodys.
Ha annyira meg akar nősülni, vegye el feleségül Lady Vosse-t vagy Chlodyst.
EnglishWil walked Amberle several paces back from the anxious group, his head lowered.
Wil magához intette Amberlét, és néhány lépésnyire elhúzódott a nyugtalan romanóktól.
EnglishNow back to the anxious passel of attendants who rustled the flowers up to the room.
Na, vissza az aggodalmas háznéphez, akik sietve felcipelték a virágokat a szobába.
EnglishBut she seemed anxious for more than answers: a communion with her own kind.
De ő többre vágyott puszta válaszoknál: kapcsolatba akart kerülni saját fajtájával.
EnglishDewayne and I snaked our way through the mob, anxious to see some violence.
Dewayne-nel sikerült átfurakodnunk a tömegen, hogy közelebb kerüljünk az arénához.
EnglishMore or less lurid reports would be sure to be penned to anxious parents and guardians.
Úgyis megírják, a lehető legtarkábban, aggódó szüleiknek, vagy gondviselőjüknek.
EnglishShe had to cover 160,000 shares of Pynex, stock she was anxious to unload.
De ehhez százhatvanezer Pynex-részvény pozícióját kellett minél hamarabb lezárnia.
EnglishIn both countries a group of financiers are anxious to obtain the oil concessions.
Mindkét országban egy pénzcsoport törekszik az olajkoncesszió elnyerésére.
EnglishThese letters all breathed the anxious spirit of her affection and love for an invalid.
Minden levélből kiérződött, menynyire szereti a beteget, és mennyire aggódik érte.

Szinonimák (angolul) a(z) anxious szóra:

anxious