angol-magyar fordítás erre a szóra: antisocial

EN

"antisocial" magyar fordítás

EN

antisocial {melléknév}

volume_up
antisocial
volume_up
társadalomellenes {mn}
All of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
Mindezeket a válság ürügyén megalkotott társadalomellenes szakpolitikák tovább súlyosbítják.
This antisocial policy is not something that my group and I can support.
Ezt a társadalomellenes politikát sem a képviselőcsoportom, sem én nem tudom támogatni.
These are anti-social, irresponsible actions and we cannot blame the Commission for them.
Ezek társadalomellenes, felelőtlen cselekedetek és ezekért nem okolhatjuk a Bizottságot.

Példamondatok a(z) "antisocial" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Az állásfoglalásra irányuló indítvány és annak antiszociális rendelkezései ellen szavazok.
EnglishThis antisocial policy is not something that my group and I can support.
Ezt a társadalomellenes politikát sem a képviselőcsoportom, sem én nem tudom támogatni.
EnglishThese are anti-social, irresponsible actions and we cannot blame the Commission for them.
Ezek társadalomellenes, felelőtlen cselekedetek és ezekért nem okolhatjuk a Bizottságot.
EnglishHe found out later that you gave Valeriy five years for 'antisocial activity.'
Később rájött, hogy maga sózott Valerij nyakába öt évet valamiféle antiszociális tevékenységért.
EnglishWe must therefore avoid creating a precedent of accepting antisocial measures.
Ezért nem szabad precedenst teremtenünk azáltal, hogy elfogadjuk az antiszociális intézkedéseket.
EnglishThis will continue the fight against these antisocial policies.
Ez a szervezet tovább fog küzdeni az ilyen antiszociális politikák ellen.
EnglishAll of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
Mindezeket a válság ürügyén megalkotott társadalomellenes szakpolitikák tovább súlyosbítják.
EnglishDo they know what percentage of anti-social offences is attributable to these 'travellers'?
Tudják-e, hogy az antiszociális bűncselekmények hány százaléka írható ezeknek a "vándorlóknak” a rovására?
EnglishWell, not this time, you antisocial, misfit piece of shit!
Na még egyet, te antiszociális, utolsó rohadék fasszopó!
EnglishAnd if you have people in the ordinary way, the others think you're wicked and anti-social.
És ha több emberrel van dolgod a normális módon, akkor a többiek azt gondolják rólad, hogy rossz vagy és antiszociális.
EnglishAs for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
Ami a kibocsátáskereskedelmet illeti, a javaslat társadalomellenes, költségeit az átlagemberek fogják viselni.
EnglishAnd this might sound antisocial to you, but for us it was really just a different way of being social.
Lehet, hogy ez antiszociálisan hangzik, ám számunkra ez egész egyszerűen csak egy másfajta társasági létezést jelentett.
EnglishThis is why it was necessary to reject this report, because the scale of this antisocial behaviour is so great.
Ezért volt szükségszerű e jelentés visszautasítása, mert ez a társadalomellenes viselkedés hatalmas méreteket ölt.
EnglishMay I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.
Mondhatnám, hogy ez a legrosszabb, a leginkább antiszociális forgatókönyv mind Görögország, mind pedig az euróövezet számára.
EnglishAfter all, those who fail to pay their taxes, who try to evade them, display anti-social behaviour.
Elvégre azok, akik nem fizetik meg adójukat, akik megpróbálnak kibújni az adófizetés alól, antiszociális magatartást tanúsítanak.
EnglishNone of them call for any measures to severely punish those Roma who show anti-social behaviour, for example.
Ugyanakkor egy mondat sincs például arról, hogy súlyosan büntetni kellene az antiszociális viselkedést tanúsító romákat.
EnglishI denned the word as describing a person who habitually relapsed into crime or antisocial behavior.
Megmagyaráztam, hogy ez a szó olyan személyt jelent, aki rendszeresen és ismételten bűnt követ el vagy társadalomellenesen viselkedik.
EnglishThat anti-social part of my brain suddenly thought about the greasy eggs and bacon again and my stomach geysered.
Agyam antiszociális része hirtelen újra a zsíros rántottára és az angolszalonnára gondolt, és a gyomrom gejzírként tört fel.
EnglishThe recovery measures adopted by the Romanian Government are ineffective and distinctly antisocial in nature.
A román kormány által elfogadott, fellendülést célzó intézkedések eredménytelenek, és jellegüket tekintve határozottan társadalomellenesek.
EnglishMending's anti-social.

Szinonimák (angolul) a(z) antisocial szóra:

antisocial
English