angol-magyar fordítás erre a szóra: antipathy

EN

"antipathy" magyar fordítás

EN

antipathy {főnév}

volume_up
Still, despite the exchange of public compliments, antipathy hung dark and heavy between the two kings.
Azonban a nyilvánosság előtt váltott elismerő szavak ellenére súlyos ellenszenv lebegett a két király között.

Példamondatok a(z) "antipathy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNeither Rikus nor Sadira made any secret of their distrust and antipathy toward the templars.
Sem Rikus, sem Sadira nem rejtette véka alá a bizalmatlanságát, és ellenszenvét a lovagokkal szemben.
EnglishStill, despite the exchange of public compliments, antipathy hung dark and heavy between the two kings.
Azonban a nyilvánosság előtt váltott elismerő szavak ellenére súlyos ellenszenv lebegett a két király között.
EnglishThis antipathy you feel won't keep it at bay forever.
A maga ellenszenve nem fogja örökre sakkban tartani.
EnglishThis secret friendship and the antipathy that the student had begun to entertain for Vautrin arose from the same psychological causes.
Titkos barátságuk lélektani okai épp ellenkező érzelmeket váltottak ki Vautrin és a diák közt.
EnglishSuch people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Ezek az emberek nagyon gyakran antipátiát mutatnak mások iránt, elidegenültnek érzik magukat, és attól tartanak, hogy a társadalom elítéli őket.
EnglishOf one thing he was sure: he had gravely underestimated the antipathy for Ryan in the Fowler Administration.
Az lehet, hogy az oroszoknál valami tényleg nincs rendben, de hogy Ryan elferdítené a jelentéseket, mert népszerűvé akarja tenni magát Fowler szemében...
EnglishWhat we're doing is going to hurt their economy pretty bad, and now it turns out that their new PM has a real antipathy to us.
Amit teszünk, alaposan ellátja a gazdaságuk baját, és most kiderült, hogy az új miniszterelnökük igazi ellenszenvvel viseltet irántunk.
EnglishThe antipathy was real, and with the growing Ko- rean economy and the competition to Japan that it made, the resentment was bilateral.
A koreai gazdaság növekedése és az ebből eredő konkurenciaharc kétoldalú gyűlölködéshez és ellenszenvhez vezetett Korea és Japán között.
EnglishNaturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Természetesen ez nem gyakori eset, de amikor megtörténik, akkor a magyar közvéleményben érthetően és jogosan nagy ellenérzést vált ki.
EnglishThere remain, however, certain compelling reasons for the Veiled Alliance to remain veiled, as it were, and chief among those is the antipathy of the people toward magic-users.
Mégis van valami, ami arra készteti a Titkos Szövetséget, hogy titkos maradjon, s ez az emberek ellenszenve minden varázshasználóval szemben.
EnglishThey alternated, and it became clear that the styles were quite different too, while the musical philosophies behind the two competing strands were dissimilar to the point of antipathy.
A hosszabb-rövidebb mvek karakteresen eltér hangulatot árasztottak, és zenei stílusban is két jól megkülönböztethet koncepciót követtek.
EnglishHis best intelligence estimate was that the command-and-control over those missiles was in the hands of Hiroshi Goto, a man of limited intelligence and genuine antipathy to America.
Legmegbízhatóbb hírszerző-értesülései szerint a korlátozott intelligenciájú és Amerikával nyíltan nem rokonszenvező Goto Hirosi kezében van a rakéták sorsa.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
A Bush-kormány külpolitikájával szembeni minden ellenérzésem ellenére úgy vélem, hogy Bush álláspontja az Egyesült Államok érdekei szempontjából teljes mértékben érthető.

Szinonimák (angolul) a(z) antipathy szóra:

antipathy