Példamondatok a(z) "to anticipate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
Azt gondolják, lehetséges előrelátni egy kapacitás-összeomlás veszélyét.
EnglishThe idea and execution came so quickly that Powell could not anticipate the action.
Az ötlet és a végrehajtás oly hirtelen jött, hogy Powell nem tudta kifürkészni a szándékot.
EnglishBut most important I believe are the ideas we need to anticipate.
A legfontosabbak szerintem mégis azok az eszmék, amelyeket előre kell látnunk.
EnglishThe landing may be a bit rough also, but we anticipate no real difficulty.
Lehet, hogy a leszállás is zötyögős lesz egy kicsit, de komolyabb nehézségre nem számítunk.
EnglishYour Highness, I presumed to anticipate your commands, and I already have these items at hand.
- Felség, gondoltam, hogy ezeket fogod kérni, ezért már itt is vannak nálam.
EnglishWe anticipate the eradication of illiteracy in Timor Leste within two or three years from now.
Az írástudatlanság felszámolása két-három éven belül várható Kelet-Timorban.
EnglishWe must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
Arra is számítanunk kell, hogy dioxinok és nehézfémek szabadulnak fel.
EnglishIt is unable to avoid them, but it can anticipate their consequences.
Nem tudja elkerülni az elbocsátásokat, de elébe tud menni az elbocsátás következményeinek.
EnglishYou know, animals and lower life forms often anticipate major disasters.
Tudod, az állatok, meg az alacsonyabbrendű életformák gyakran megérzik a nagy katasztrófákat.
EnglishWell - not in so many words, I suppose, but aren't we supposed to sort of anticipate her wishes?
Nem kimondottan, de mi nem azért vagyunk mellette, hogy kitaláljuk minden kívánságát?
EnglishWe cannot and will not prejudge or anticipate discussions or negotiations.
Nem kívánjuk a megbeszéléseket vagy tárgyalásokat eleve előítélettel indítani vagy előrejelezni.
EnglishYou can read the evening paper and pretty much anticipate that a Zero-Tango was going to be called.
Az ember elolvassa este a lapokat, és máris tudja, hogy Zéró-Tangót fognak összehívni.
EnglishAnd the fourth thing, which I believe is most important, is "the ideas that we need to anticipate."
A negyedik, és egyben a legfontosabb az "előre várható eszmék" csoportja.
EnglishKing Casmir started to speak, using a dangerous voice, but Madouc was quick to anticipate him.
Casmir fenyegető hangon mondani akart valamit, de Madouc megelőzte.
EnglishWhat steps should we take in the future in order to anticipate or avoid similar crises?
Milyen lépéseket kell megtennünk a jövőben a hasonló válságok előrejelzése vagy elkerülése érdekében?
EnglishUnless their spy is more resourceful than you anticipate, Wil wanted to say; but he decided not to.
Ha csak a kémük nem leleményesebb, mint képzeled, akarta mondani Wil; aztán mégsem tette.
EnglishThe designer would not anticipate two pans cooperating that way.
A kerítés tervezőjének eszébe sem juthatott, hogy két pánz együttműködve próbál majd bejutni.
EnglishAnd we can try to anticipate those changes, and shape them in a more constructive direction.
És akkor megpróbálhatjuk előrejelezni ezeket a változásokat és konstruktívabb irányba terelni őket.
EnglishNor can we anticipate any reduction of bureaucracy in the near future.
És a közeljövőben várhatóan a bürokrácia sem fog csökkenni.
EnglishIndeed, as they ex- pect, since they anticipate the greatest profit.
Valójában ők is, hiszen maguknak akarják a nagyobb profitot.

Szinonimák (angolul) a(z) anticipated szóra:

anticipated
anticipation