angol-magyar fordítás erre a szóra: antibiotic

EN

"antibiotic" magyar fordítás

EN

antibiotic {melléknév}

volume_up
1. gyógyászat
On the center worktable stood a Lucite tank filled with a milky antibiotic solution.
ő munkaasztalon egy átlátszó műanyag tartály állt, amit tejszerű, antibiotikus hatású oldat töltött meg.

Példamondatok a(z) "antibiotic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere has also been an increase in antibiotic resistance in infected people.
Ugyancsak nőtt a fertőzött emberek antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája.
EnglishToday, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.
Ma a Parlament egy fontos döntést hozott az antibiotikum-rezisztanciáról.
EnglishChris's doctor at that time had prescribed a new, broad-spectrum antibiotic.
Chris orvosa akkor egy új, széles spektrumú antibiotikumot írt fel.
English. - Antibiotic resistance is a serious public health issue.
írásban. - Az antibiotikum-rezisztencia súlyos közegészségügyi probléma.
EnglishIn addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Ezen kívül évente uniós antibiotikum-nap szervezését tervezi.
EnglishMrs Westlund raised the issue of antibiotic resistance.
Westlund asszony felvetette az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kérdését.
EnglishMoi administered an intravenous injection of a strong broad-spectrum antibiotic.
Moi doktor széles spektrumban ható, antibiotikumokat tartalmazó intravénás injekciót adott a gyereknek.
EnglishOn the center worktable stood a Lucite tank filled with a milky antibiotic solution.
ő munkaasztalon egy átlátszó műanyag tartály állt, amit tejszerű, antibiotikus hatású oldat töltött meg.
EnglishShe used the first-aid kit to put antibiotic cream on her burns.
Az elsősegélyládából vett fertőtlenítővel bekente sérüléseit.
EnglishAMR in humans is often caused by inadequate doses of antibiotic medicines.
Az AMR-t az emberek esetében gyakran az antibiotikumokat tartalmazó gyógyszerek nem megfelelő adagolása okozza.
EnglishAntibiotic resistance in livestock and domestic animals has become a problem in recent years.
Az állatállományban és a háziállatokban megjelenő antibiotikum-rezisztencia az utóbbi években vált problémává.
EnglishAntibiotic resistance is, in fact, the biggest threat to both animal and human health that we face.
Az antibiotikum-rezisztencia jelenti a legnagyobb fenyegetést mind az állati, mind az emberi egészségre.
EnglishWhat Stein was describing was a very early cephalosporin antibiotic with no name in 1983.
Stein doktor egy még nagyon korai stádiumban lévő penicillinalapú antibiotikumról beszélt, amelynek 1983-ban még neve sem volt.
EnglishAn antibiotic or an antihistamine, for example.'
Például valamilyen antibiotikum, vagy lázcsillapító.
EnglishResistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth.
A rezisztencia azt jelenti, hogy az antibiotikum többé nem képes a baktériumok elpusztítására vagy elszaporodásuk meggátolására.
EnglishIt is simply unacceptable that the very same antibiotic costs EUR 3 in Belgium and EUR 34 in Germany, for example.
Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy ugyanaz az antibiotikum Belgiumban 3 euróba kerül, Németországban pedig 34 euróba.
EnglishMadam President, it is very clear that there is cross-party agreement on concern around antibiotic resistance.
Elnök asszony, igen világosan látható, hogy pártközi egyetértés tapasztalható az antibiotikum-rezisztencia kérdéskörében.
EnglishOur objective is to present this Commission strategy on 18 November 2011, which will be European Antibiotic Awareness Day.
Célunk, hogy a bizottsági stratégiát 2011. november 18-án mutathassuk be, amely az Európai Antibiotikum Nap lesz.
EnglishType of additive according to its main function (antibiotic, coccidiostat, histomonostat, growth promoter, etc.).
Az adalékanyag típusa fő funkciója szerint (antibiotikum, kokcidiosztatikum, hisztomonosztatikum, növekedésserkentő, stb.).
EnglishType of additive according to its main function (e.g. antibiotic, coccidiostat, histomonostat, preservative, etc.).
Az adalékanyag típusa, fő funkciója szerint (pl. antibiotikum, kokcidiosztatikum, hisztomonosztatikum, tartósítószer, stb.).

Szinonimák (angolul) a(z) antibiotic szóra:

antibiotic