angol-magyar fordítás erre a szóra: antiaircraft

EN

"antiaircraft" magyar fordítás

EN

antiaircraft {melléknév}

volume_up
1. katonai
A large patrol plane like the Shuihong-5 was a major threat to any ships such as those of the Filipinos', which had no antiaircraft missiles.
Egy akkora járőrgép mint a Suihong, komoly veszedelmet jelent minden hajó számára, amelyik nem rendelkezik légelhárító rakétákkal.
He waited a few seconds for the antiradar-missile decoys to be ejected, then ordered the Sea Eagle radar reactivated and the antiaircraft guns brought on-line.
Várt néhány másodpercig, míg kilőtték a radarcsalikat, aztán parancsot adott a Sea Eagle radar bekapcsolására, és a légelhárító lövegek működésbe léptek.
Other antennas began emitting jamming signals to the B-52's radar, and other transmitters simulated surface-to-air missile site tracking radars and antiaircraft guns.
Különböző antennák zavaró jeleket küldtek a B-52-es radarjának, az adók pedig föld-levegő rakétalövegeket, radarnyomkövető rakétákat és légelhárító ágyúkat szimuláltak.
Antiaircraft guns were sweeping the skies in seemingly random patterns.
A légvédelmi ágyúk látszólag találomra lőtték az égboltot.
Are you saying it's a new antiaircraft site?
- Azt akarják mondani, hogy egy új légvédelmi központot építettek ki?
And the closer those bombers come to Davao during the invasion, the more effective our antiaircraft guns become.
És minél közelebb merészkednek azok a bombázók Davaóhoz a partraszállás közben, annál hatékonyabbak lesznek a légvédelmi lövegeink.

Példamondatok a(z) "antiaircraft" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHomes in on and attacks radar-guided antiaircraft gun and missile sites.
- Felderíti, és célba veszi a radarirányítású vadászfegyvereket és rakétaindítókat.
EnglishAntiaircraft guns were sweeping the skies in seemingly random patterns.
A légvédelmi ágyúk látszólag találomra lőtték az égboltot.
EnglishAre you saying it's a new antiaircraft site?
- Azt akarják mondani, hogy egy új légvédelmi központot építettek ki?
EnglishAntiaircraft artillery shells began exploding all around them, and several were close enough to pummel the B-2.
Légvédelmi gránátok kezdtek robbanni körülöttük, néhány elég közel ahhoz, hogy megrázkódtassa a B-2-est.
EnglishAdmiral Lower Class Sun reports that he is organizing antiaircraft defenses and can soon mount a defense of the people's warships.
Szun azt jelenti, most szervezi a légvédelmet, és hamarosan képes lesz a hadihajók fedezésére.
EnglishTo enforce a no-fly zone, we would have to bomb anti-aircraft missile sites, with a threat to civilian life.
Egy repülési tilalmi övezet kikényszerítéséhez bombáznunk kellene a légvédelmi rakétaállásokat, ami civilek életét is veszélyeztetné.
EnglishAnd the closer those bombers come to Davao during the invasion, the more effective our antiaircraft guns become.
És minél közelebb merészkednek azok a bombázók Davaóhoz a partraszállás közben, annál hatékonyabbak lesznek a légvédelmi lövegeink.
EnglishNot even an anti-aircraft gun in the place!
EnglishA large patrol plane like the Shuihong-5 was a major threat to any ships such as those of the Filipinos', which had no antiaircraft missiles.
Egy akkora járőrgép mint a Suihong, komoly veszedelmet jelent minden hajó számára, amelyik nem rendelkezik légelhárító rakétákkal.
EnglishThe ball turret gunner, Garp wrote, was a member of the bomber's crew who was among the most vulnerable to anti-aircraft fire from the ground.
"A toronylövész - írta Garp - a bombázógép legénységének az a tagja, amelyik a földi légelhárítást, a flakokat elsőnek sínyli meg.
EnglishExcept, with the amount of security they maintained for their proper persons, they would probably have their anti-aircraft shoot the pigeons down.
Ha ugyan a postagalambot is le nem lövik légvédelmi ágyúval, mert az van nekik bőven, úgy körülbiztosították a drága személyüket.
EnglishCommander Chow swung his seat over to search the horizon, but could see nothing through the darkness except for the thin bursts of light from his escort's antiaircraft guns.
Csau kapitány megfordította a székét, végigpásztázta a láthatárt, de a sötétségben csak kísérőhajói lövegeinek gyenge villanásait látta.
EnglishHe waited a few seconds for the antiradar-missile decoys to be ejected, then ordered the Sea Eagle radar reactivated and the antiaircraft guns brought on-line.
Várt néhány másodpercig, míg kilőtték a radarcsalikat, aztán parancsot adott a Sea Eagle radar bekapcsolására, és a légelhárító lövegek működésbe léptek.
EnglishFour frigates, one destroyer, and sixteen antiaircraft escort patrol boats were waiting for anyone stupid enough to allow themselves to be steered around by surface threats.
Négy fregatt, egy romboló és tizenhat légvédelmi rakétákkal felszerelt naszád várta itt azt a hülyét, aki hagyja hogy a radarokkal idetereljék.
EnglishThe Megafortress carried twelve AIM-120C AMRAAM missiles on wing pylons, and it carried fifty small Stinger rear-firing heat-seeking antiaircraft missiles in the tail launcher.
A Megafortress tizenkét darab AIM-120C AMRAM rakétát hordozott a szárnya alatt, a farokkilövőben pedig ötven hátrafelé kilőhető kis Stinger hőkereső rakétát.
EnglishOther antennas began emitting jamming signals to the B-52's radar, and other transmitters simulated surface-to-air missile site tracking radars and antiaircraft guns.
Különböző antennák zavaró jeleket küldtek a B-52-es radarjának, az adók pedig föld-levegő rakétalövegeket, radarnyomkövető rakétákat és légelhárító ágyúkat szimuláltak.
EnglishThe shell-bursts from the Fascist anti-aircraft guns dotted the sky like cloudlets in a bad water-colour, but I never saw them get within a thousand yards of an aeroplane.
A fasiszta légelhárító ágyúk lövedékei festői felhőpamacsokká durrantak szét az égen, de olyat egyszer sem láttam, amely ezer méternél közelebb robbant volna egy repülőgéphez.

Szinonimák (angolul) a(z) antiaircraft szóra:

antiaircraft