angol-magyar fordítás erre a szóra: anthem

EN

"anthem" magyar fordítás

HU
EN

anthem {főnév}

volume_up
anthem (és: hymn)
The anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
A himnusz az emlékek és vágyak közös megosztásában érhette volna el a csúcspontját.
Within hours, this song became an anthem in my country.
Ebből a dalból órákon belül himnusz lett a hazámban.
Their repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
A repertoárukba beletartozik a horvát nemzeti himnusz, egy bosnyák szerelmesdal, valamint szerb duettek.

Példamondatok a(z) "anthem" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe forced on them a version of our 12-star flag and a version of our national anthem.
Rájuk erőltettük a 12 csillagos zászlónk és a nemzeti himnuszunk egy változatát.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Az a jogállás, amit a zászló és a himnusz kapott, az intézmények általi elismerés.
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
A Real Madridnak, amely egy spanyol labdarúgó klub, van zászlaja és himnusza.
EnglishThis is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.
Ez az, amit a zászlónk, a himnuszunk, a jelmondatunk és az Európa-nap jelképez.
EnglishThe last notes of the National Anthem died away, replaced by a great silence.
A himnusz utolsó hangjai is elenyésztek, s helyükben mély csönd támadt.
EnglishThis could lead to changing the country's flag and the national anthem.
Ez akár az ország zászlójának és himnuszának megváltoztatásához is vezethet.
EnglishI am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Erre azt hallom, hogy ne aggódjam, hiszen a zászlót és a himnuszt kihagyták belőle.
EnglishThe anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
A himnusz az emlékek és vágyak közös megosztásában érhette volna el a csúcspontját.
EnglishPrayers rose from the crowd around us; a shrill voice cried out an anthem to the eternal mother.
Körülöttünk imák zsongtak, és egy éles hang zsoltárt kezdett kántálni az örök anyához.
EnglishIt's the Squad Anthem, the one we play when we go in hot.
Ez a zászlóalj himnusza, amelyet akkor éneklünk, amikor forróvá válik a helyzet.
EnglishSquad Anthem and Anthem and Fucking Stones, right now!
A zászlóalj himnuszát, meg a himnuszt, meg azt a kurva Stonest, de most rögtön!
EnglishI am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
Sajnálom, hogy elhagyták az Európai Unió jelképeit (a zászló, a himnusz és a jelmondat).
EnglishWe had an orchestra, we had the anthem, we had a choir; we started today, did we not, with the anthem.
Volt ott zenekar, himnusz, kórus, és ma is ugye a himnusszal indítottunk.
EnglishYou told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that.
Ön azt mondta, hogy elhagyjuk a lobogót és a himnuszt, de ennek még nem sok jelét láttam.
EnglishAs regards the European Anthem, of course, the points of view differ.
Ami az európai himnuszt illeti, az álláspontok különböznek.
EnglishOf course, they already had a flag, and they already had an anthem, but they went about building a new state.
Természetesen már volt zászlajuk és himnuszuk, de nekiláttak egy új államot építeni.
EnglishDespite a common royal family, flag, national anthem and currency, Belgium continues to fall apart.
A közös királyi család, zászló, nemzeti himnusz és pénznem ellenére Belgium továbbra is szétesik.
EnglishThe chorus came again, answering and underscoring the anthem of the tenors.
Ismét a kórus válaszolt a tenor hangú himnusznak.
EnglishMy constituents do not want an EU flag and an EU anthem.
Az én választópolgáraim nem akarnak uniós zászlót és uniós himnuszt.
EnglishTheir repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
A repertoárukba beletartozik a horvát nemzeti himnusz, egy bosnyák szerelmesdal, valamint szerb duettek.

Szinonimák (angolul) a(z) anthem szóra:

anthem
English