angol-magyar fordítás erre a szóra: anteroom

EN

"anteroom" magyar fordítás

EN

anteroom {főnév}

volume_up
He threw open the door to the anteroom and charged in.
Feltépte az előszoba ajtaját, és berontott.
Elér egy kis előszoba félébe.

Példamondatok a(z) "anteroom" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere was no door off the main corridor, and none visible even in the anteroom.
A helyiségnek a folyosó felől nem volt ajtaja, látható ajtaja még az előszobájában sem.
EnglishMy question is this: is this image of an ante-room to the euro area attractive?
Kérdésem a következő: ha ilyen az euró előszobája, az vajon vonzó?
EnglishThey hadn't troubled themselves to talk with the secretary in the anteroom.
Nem zavartatták magukat azzal, hogy bejelentkezzenek a titkárnőnél.
EnglishThey led the party out of the anteroom, through the hallway and onto the front veranda.
Kivezették a társaságot az előtérbe, majd a folyosón át a teraszra.
EnglishRyan stood and went to his right, the door that came in from the secretaries' anteroom.
Ryan felállt, és jobbra lépett, a titkári előszobára nyíló ajtóhoz.
EnglishHe had to wait half a minute in an anteroom, but only half a minute.
Egy fél percig várniuk kellett az előszobában, de csak egy fél percig.
EnglishGood morning, sir, the intelligence officer said, rising to his feet as his employer entered the anteroom.
- Jó reggelt, uram - felelte a hírszerzőtiszt, felállt, amikor munkaadója bejött.
EnglishThe usual line was assembled in the anteroom of the Esper Guild Institute when Lincoln Powell entered.
Mikor Powell belépett a Szupérszövetség Székházának halljába, ismerős arcokat látott.
EnglishI followed him along the corridor through double doors into an anteroom with two secretaries.
Követtem őt, végig a folyosón, át a kettős ajtón egy előszobába, ahol két titkár tartózkodott.
EnglishHe poised the Rhodospin cap, then thrust open the bronze door, revealing nine steps mounting to an anteroom.
Belökte az ajtót, felrohant kilenc lépcsőfokon, ott állt a kis előszobácskában.
EnglishShe handed Ryan a Virginia Slim and went back to the anteroom.
Ellen odaadott neki egy Virginia Síimet, és visszament az előszobába.
EnglishThey found themselves in a small anteroom that branched off into a series of darkened hallways.
Apró előtérben álltak, amelyből sötét folyosók sokasága nyílt.
EnglishAs the Rhodopsin cap flew up into the anteroom, Reich averted his eyes.
Két ujja közül kipöckölt a fiolát, s lehunyta a szemét.
EnglishThe four robots met in the anteroom to the diagnostic center.
A négy robot a diagnosztizáló központ előcsarnokában találkozott.
EnglishHe bent over to Andrina Asserni, whispered a few words to her, and watched as she rushed out to an anteroom.
Andrina Assernihez hajolt, súgott neki valamit, és az asszony kisietett.
EnglishJack rose from his desk and met them at the anteroom door.
Jack felállt az asztala mögül, és az előtér ajtajában várta őket.
EnglishIn a small anteroom certain events were taking place which might well alter the course of history.
Egy kis előszobában bizonyos események történtek, melyek nagyon megváltoztathatják a történelem irányvonalát.
EnglishA box speaker had been placed in the corner of her office, and wires led from it to a neighboring anteroom.
Az iroda sarkában egy hangszóródobozt helyeztek el, melybőől huzalok vezettek a szomszédos előőszobába.
EnglishInside was a small windowless anteroom on the furnishings of which a great deal of expense had been spared.
Belül ablaktalan kis előszobában találtam magam, amelynek berendezésén igen sok pénzt takarítottak meg.
EnglishIf I am not dead when you arrive wait in the ante-room until you get the word from my maid Briseis.
Ha még nem haltam meg, amikor megérkeztél, várj az előszobában, amíg komornám, Briseis nem szól, hogy bejöhetsz.

Szinonimák (angolul) a(z) anteroom szóra:

anteroom