angol-magyar fordítás erre a szóra: antelope

EN

"antelope" magyar fordítás

HU
EN

antelope {főnév}

volume_up
1. állattan
...and two original silk-tip nail parlors in the Antelope Valley.
...és két manikűrszalont az Antilop-völgyben.
Except that Miss Reba turned out not to be an antelope.
Csakhogy kiderült, hogy Miss Reba nem antilop.
It was lying in one of the chests of the Antelope Kiva.
Kiva-antilop egyik ládájában hevert.

Példamondatok a(z) "antelope" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou can't be hauling all your crap around, trying to chase the antelope.
Nem hurcolhatod minden szemeted magaddal, miközben üldözöl egy antilopot.
EnglishAt the full moon, in the Antelope Kiva, secrets would be told, secrets would be done and borne.
Teliholdnál, a Kiva-antilopban titkokat mondtak, titokzatos dolgokat tettek és viseltek el.
EnglishNot a true antelope at all, genetically closer to goats.
Nem is igazi antilopok, genetikailag közelebb állnak a kecskékhez.
EnglishIt makes no sense to have the antelope over there dead and the people who want to eat it 50 miles away.
Nincs értelme ott állni egy halott antiloppal, amikor azok, akik meg akarják enni, 50 mérföldre vannak.
English...and two original silk-tip nail parlors in the Antelope Valley.
...és két manikűrszalont az Antilop-völgyben.
EnglishThe noble animals, the hawks and bears, the deer, and those strange-looking antelope, they were pretty, but rats?
A nemes állatok, a sólymok, a medvék, a szarvas, de még az a fura antilop is szépek, na de patkányok?
EnglishExcept that Miss Reba turned out not to be an antelope.
Csakhogy kiderült, hogy Miss Reba nem antilop.
EnglishAnd deer, and pronghorn antelope, and elk.
Meg szarvast, hosszú szarvú antilopot és jávorszarvast.
EnglishIt was lying in one of the chests of the Antelope Kiva.
EnglishHerds of wild antelope wandered the plain.
A síkságon vad antilopok vándoroltak csordákban.
EnglishYou can't be bearing grudges, like, "I'm not chasing that guy's antelope.
A falka nem lehet dühös. Nem tarthatsz haragot. Például "Nem követem annak a fickónak az antilopját. Felhergelt.
EnglishLet him go chase his own antelope."
EnglishHe went to his hut, the light-footed little animal trotting after him, and brought out some black bread, which the antelope ate out of his hand.
És bement kunyhójába, egy darab fekete kenyeret hozott, és tenyerén odanyújtotta a könnyű lábú állatnak.
EnglishIf you go out by yourself, and you try to chase an antelope, I guarantee you there's going to be two cadavers out there in the Savannah.
Ha egyedül mész ki, és megpróbálsz üldözni egy antilopot, garantálhatom, hogy két holttest fog heverni odakint a Szavannán.
EnglishThe news media hadn't even bothered to talk about the wild game that had died a similar, ugly death, everything from insects to antelope.
Az újságok pedig ügyet sem vetettek arra, hány vadállat halt meg a közelben hasonló ocsmány halállal, a rovaroktól az antilopig.
EnglishYou need to have those 64-, 65-year-olds who have been doing this for a long time to understand which antelope you're actually trying to catch.
Szükséged van azokra a 64, 65 éves öregekre, akik már hosszú ideje csinálják ezt hogy tudják, melyik antilopot érdemes megpróbálni elkapni.
EnglishWith all the care of a Big Game Hunter approaching up-wind of a herd of antelope, Miss Marple gently circumnavigated Mr.
Óvatosan, mint a nagy vadat cserkésző vadász, aki szél ellenében közelít meg egy antilopnyájat, Miss Marple körülhajózta Mr. Rafiel bungalóját.
EnglishMost species deer and antelope (with the conspicuous exception of reindeer) are of 1 former type, while sheep and goats are of the latter.
A legtöbb szarvas- és antilopfaj (a szembetűnően különböző rénszarvas kivételével) az előbbi típusba tartozik, míg a juhok és a kecskék az utóbbiba.
EnglishHoles were warmer obviously than caves, and with the horns of a dead antelope we could dig deep underground homes for ourselves, and roof them over with tree trunks and stones.
A vermekben melegebb volt, mint a barlangokban, a döglött antilopok szarvával mély gödröket ástunk magunknak, majd fatörzsekkel és kövekkel fedtük be őket.