angol-magyar fordítás erre a szóra: antechamber

EN

"antechamber" magyar fordítás

EN

antechamber {főnév}

volume_up
Lancelet turned slowly away from them, into the tiny antechamber where he had left clothing, armor, weapons.
Lancelet lassan elfordult tőlük a kis előszoba felé, ahol otthagyott ruhát, páncélt, fegyvert.
Kalten jerked his head towards the door of a nearby antechamber.
Kalten a fejével egy közeli várószoba ajtaja felé bökött.
He spotted Dincrist on the other side of the antechamber, engaged in earnest conversation with Sir John over steaming cups of chocolate.
A várószoba másik végében kiszúrta Dincristet, aki Sir Johnnal folytatott éppen mélyenszántó eszmecserét, gőzölgő csokoládés csészék fölött.

Példamondatok a(z) "antechamber" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe stumbled backwards, falling up the stairs into the light of the antechamber.
Botladozva hátrált, míg csak fel nem bukdácsolt az előtér fényébe.
EnglishCleon waved his hand and an entire wall of the antechamber filled with light.
A falon a trantori művészeti iskola klasszikus képei jelentek meg.
EnglishA passage ran out of Ivran's room into an antechamber, and thence through the tower room.
Ivran nyitott terméből átjáró vezetett egy előszobába, majd azon keresztül egy toronyszobába.
EnglishThe smile of Tymora brought a Zhentilar guard captain striding into the antechamber.
Tymora mosolya egy Zhentil kapitányt vonzott a váróterembe.
EnglishThe half-elves in the antechamber gazed at him with respectful silence.
Az előszobában álló félelfek tiszteletteljes csendben nézték.
EnglishStifled laughter from the ante-chamber added to his confusion.
Az előszobából elfojtott nevetgélést hallott, ez betetőzte zavarát.
EnglishInside the cave mouth was an antechamber, where Stark supposed that folk must wait to hear the oracle.
A barlang szája egy előtérbe nyílott, ami Stark föltevése szerint a jóslatra várók helye.
EnglishAt the far end steps descended to an antechamber that was part of the central dome complex.
A távolabbi végén egy lépcsősor levezetett egy kis terembe, a középső dómkomplexum egyik helyiségébe.
EnglishIn a small, bare antechamber to the entrance hall, their blond- haired visitor stood waiting patiently.
A bejárati csarnok előtti kicsiny, kopár előszobában a szőke látogató várakozott türelmesen.
EnglishKalten jerked his head towards the door of a nearby antechamber.
Kalten a fejével egy közeli várószoba ajtaja felé bökött.
EnglishSomewhere close by, he heard a door opening and closing, the door of the antechamber beyond the steam room.
Hallotta, hogy valahol a közelben nyílik és csukódik egy ajtó, a szauna előszobájának ajtaja.
EnglishLancelet turned slowly away from them, into the tiny antechamber where he had left clothing, armor, weapons.
Lancelet lassan elfordult tőlük a kis előszoba felé, ahol otthagyott ruhát, páncélt, fegyvert.
EnglishShe followed him for some minutes, through those confusing perspectives of light, until they came to an antechamber.
Hosszú percekig haladt az angyal nyomában, szédítő fénytüneményeken át, eljutottak egy előcsarnokba.
EnglishServing robos and catering automata labored around the antechamber under lavish cargoes of food, drink, and other amenities.
Pincérrobotok és ételautomaták szorgoskodtak az előszobában, csak úgy roskadozva a töméntelen étel-ital terhe alatt.
EnglishShe heard sounds in the antechamber; Lancelet's cloak, his sword-ah, God, would they take him naked and weaponless?
Gwenhwyfar hangokat hallott az előszobából; Lancelet köpenye, a kardja... jaj, istenem, meztelenül kapják el, fegyvertelenül?
EnglishBut M. le Comte had better wait a moment longer; madame is disengaged, said Maurice, as he returned to the ante-chamber.
- Jobban tenné a gróf úr, ha várna még egy kicsit, a grófné éppen végzett - szólt a komornyik, és visszament az előszobába.
EnglishHe watched from an antechamber.
EnglishHe spotted Dincrist on the other side of the antechamber, engaged in earnest conversation with Sir John over steaming cups of chocolate.
A várószoba másik végében kiszúrta Dincristet, aki Sir Johnnal folytatott éppen mélyenszántó eszmecserét, gőzölgő csokoládés csészék fölött.
EnglishPerhaps my good housekeeper imagined that I planned a return to the Great Eyrie, which she regarded as an ante-chamber of hell itself.
Grad talán azt gondolta, hogy a Nagy Sasfészek környékére megyek vissza, és nagyon jól tudjuk, hogyan vélekedett a pokolnak erről a tornácáról.
EnglishSparhawk remembered the mouth of the cave, the antechamber just inside, and the long, spiralling gallery leading down to Ghwerig's treasure-cave.
Sparhawk visszaemlékezett a barlang bejáratára, az előcsarnokra és a Ghwerig kincseskamrájába vezető hosszú, spirálisan süllyedő folyosóra.

Szinonimák (angolul) a(z) antechamber szóra:

antechamber