angol-magyar fordítás erre a szóra: another time

EN

"another time" magyar fordítás

EN

another time {határozószó}

volume_up
another time (és: anon)
It could just as easily be undated this time as another time.
Ez alkalommal éppúgy maradhatott keltezetlen, mint máskor.
At another time I wouldnt have been above taking a flutter at it myself.
Máskor talán magam is megkíséreltem volna ilyesmit.
Let us now consider the question of own resources or maybe another time.
Térjünk is rá rögtön a saját források kérdésére, illetve talán majd máskor.
They will have to save it for another time.
Felszólalási idejüket más alkalommal kell felhasználniuk.
Perhaps that is a conversation for another time.
Akkor talán majd egy más alkalommal beszélgetünk.
Think about what I have told you and we will speak further of the implications another time.
Gondolkozz azon, amit mondtam, és egy más alkalommal majd megbeszéljük ennek következményeit.

Példamondatok a(z) "another time" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnother time you woke me right up, practically yelling, `Unmask, unmask, unmask.'
Egy másik alkalommal pedig felébresztettél a kiabálásoddal: "Álarcokat levenni!
EnglishWe shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
Biztos lesz még alkalmunk a kérdést egy későbbi időpontban újra megvitatni.
EnglishAnother passage of time, and the green-and-black-clad assault team appeared again.
Némi idő telt el, mire a zöldbe és feketébe öltözött osztag ismét megjelent.
EnglishThat was in another time when men believed in things that they do not believe in now.
Akkoriban az emberek még hittek olyan dolgokban, amelyekben ma már nem hisznek.
EnglishViviane, like Taliesin, came from another world and another time, said Lancelet.
- Viviane, ahogyan Taliesin, egy másik világból és másik időből jött - mondta Lancelet.
EnglishI was thinking of another time--when the shells in the little gun had bullets in them.
Arra a másik alkalomra gondoltam, amikor nem vaktöltények voltak a kis revolverben.
EnglishAt one time or another, people have tried to force sex on almost anyone imaginable.
Egyszer-másszor megkörnyékeznek az életben mindenkit, elég, ha lélegzik.
EnglishAnd Stark remembered another time, another cave, and Gerrith's Water of Vision.
És Starknak eszébe jutott egy másik időpont, egy másik barlang, Gerrith meg a Látomás vize.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Ha nem így történik, akkor megint csak az időnket vesztegetjük, és újabb károkat okozunk.
EnglishAnother time, Lizzy, said her mother, I would not dance with him, if I were you.
- A te helyedben, Lizzy, legközelebb visszautasítanám, ha felkérne - figyelmeztette az anyja.
EnglishLet us now consider the question of own resources or maybe another time.
Térjünk is rá rögtön a saját források kérdésére, illetve talán majd máskor.
EnglishAt one time or another, both Petey and I slipped on loose rocks underfoot.
Olykor-olykor hol Petey, hol én megcsúsztam a lábunk alatti laza köveken.
EnglishHe dressed and sat smoking one cigarette after another until it was time to go to work.
Felöltözött, leült, és egyik cigarettát szívta a másik után, amíg el nem ment dolgozni.
EnglishOrgy-porgy, round and round and round, beating one another in six-eight time.
Orgia Forddal, körbe-körbe, csépelték egymást hatnyolcados ütemben.
EnglishWe'd taken her into most of the ports of Britain's west coast at one time or another.
Anglia nyugati partjának szinte valamennyi kikötőjében megfordultunk.
EnglishI'm sorry, but I'll have to look at Howdy Doody another time, Mr. Gaunt.
- Már megbocsásson, Mr. Gaunt, de a táncoló bábért majd benézek máskor.
English'Another time,' he observed, 'I must be more careful of his amour propre.
- Legközelebb óvatosabbnak kell lennem - jegyezte meg -, úgy látszik, ez nála amour propre.
EnglishWhen some one brings Saint Mark back another time under a load of pork from Alexandria.
Majd ha megint hazahozza valaki Szent Márkot egy hajórakomány disznóhús alatt Alexandriából.
EnglishWith another show, this time of intense gratitude, the jackal had accepted.
A Sakál ezúttal mélységes hálát színlelve, elfogadta a meghívást.
EnglishAt another time he would have been afraid of her; at present, however, she merely bored him.
Ám, mivel az a dolga, hogy kiadja a könyveket, ezt legfeljebb gyerekeknek tagadhatja meg.

Hasonló fordítások a(z) "another time" szóra magyarul

another határozószó
Hungarian
time főnév
to have a royal time ige
to have a right royal time ige
to time ige
Hungarian
from that time
Hungarian