EN

anonymity {főnév}

volume_up
[Xavier] Anonymity is a mutant's first chance... against the world's hostility.
A névtelenség a Mutáns első esélye... a világ rosszindulata ellen.
Desire for anonymity on the part of Mr Curry?
Curry maga is a névtelenség homályában akart maradni?
Here are the guards with the symbols of power and anonymity.
Ők az őrök a hatalom és névtelenség szimbólumaival.

Példamondatok a(z) "anonymity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere is something horrible about London at night; the coldness, the anonymity, the aloofness.
Van valami szörnyű a londoni éjszakában, valami hideg, személytelen és közömbös.
English[Xavier] Anonymity is a mutant's first chance... against the world's hostility.
A névtelenség a Mutáns első esélye... a világ rosszindulata ellen.
EnglishAn American attorney could guide him in the necessary procedures, also under total anonymity.
Egy amerikai ügyvéd, szintén teljesen névtelenül, beavathatja a szükséges tudnivalókba.
EnglishAnd the corresponding evils: sloth, despair, and the anonymity of failure.
S ezek ellentétei: lustaság, kétségbeesés, lemondás, bukás.
EnglishAs time passed, however, he grew to be glad of his anonymity.
Ám ahogy telt az idő, egyre jobban örült ennek a névtelenségnek.
EnglishOnly problem was, he should have dressed for anonymity and the freezing wind, but he had dressed for neither.
Csak az a baj, hogy nem a jeges szélre és az észrevétlenségre öltözött.
EnglishHe was weary now of perpetual State business and perpetual honours: he wanted a rest and anonymity.
Azóta is sokszor utalt beszédeiben arra a boldog napra, amikor feladata bevégződik és visszavonulhat.
EnglishAs far as the anonymity of this data goes, in my view it should be comparable to banking data.
Ami az adatok névtelenségét illeti, véleményem szerint ennek a banki információkhoz hasonlónak kell lennie.
EnglishHere are the guards with the symbols of power and anonymity.
Ők az őrök a hatalom és névtelenség szimbólumaival.
EnglishThe other thing is anonymity versus traceability.
A másik dolog az anonimitás a nyomon követhetőséggel szemben.
EnglishDesire for anonymity on the part of Mr Curry?
Vajon Mr. Curry maga is a névtelenség homályában akart maradni?
EnglishI prefer to bank on my own complete anonymity.
Szívesebben támaszkodom csupán a teljes ismeretlenségemre.
EnglishIn Frameworks 6 and 7, the anonymity disappeared.
A 6. és a 7. keretprogramban ez az anonimitás eltűnt.
EnglishThis concept has replaced the original proposal for anonymity, which is inimical to the safety of the process.
Ez az elv az anonimitásra vonatkozó eredeti javaslat helyébe lépett, amely veszélyezteti a folyamat biztonságát.
EnglishHe needed anonymity for some project of his own.'
A saját kutatásához névtelenségre volt szüksége.
EnglishI hold adverse opinions on the General Products hull, but they all concern the dull anonymity of the design.
Vannak fenntartásaim az Általános Művek hajóival kapcsolatban, de ezek mindegyike a tervezés unalmas egyhangúságára vonatkozik.
EnglishWhat is anonymity and traceability?
Mit jelent az anonimitás és a nyomon követhetőség?
EnglishHe loved Georgetown-the crowds, the anonymity, the city life-good restaurants and cramped bookstores and espresso bars.
Szerette Georgetownt, a városi nyüzsgést, hogy senki nem figyel rá a tömegben, a jó éttermeket, a kis könyvesboltokat és kávézókat.
EnglishThe corridor which led to it had a smell of old carpet and furniture oil and the drab anonymity of a thousand shabby lives.
A folyosót, amely odavezetett, áthatotta az ócska szőnyeg- és bútorolajszag és az ezer meg ezer kopott élet szürke névtelensége.
EnglishThe opportunities to vanish into the anonymity of our conurbations must also be removed at all cost.
Ezek kívül mindenképpen meg kell szüntetni annak a lehetőségét, hogy a bevándorlók nagyvárosaink anonimitásába burkolózva eltűnjenek a hatóságok szeme elől.

Szinonimák (angolul) a(z) anonymity szóra:

anonymity
anonymous
English
anonym