angol-magyar fordítás erre a szóra: anomaly

EN

"anomaly" magyar fordítás

EN

anomaly {főnév}

volume_up
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.
Ha az egyik szerves anomália megjelenésétől a másik megjelenéséig számolok...
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo az első naptól, a börtön megnyitásától fogva anomália, szégyenfolt.
However, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Íme, azonban egy anomália: míg a Tanács hallgat, a kormányok cselekszenek.
Ez egy rendkívüli rendellenesség.

Példamondatok a(z) "anomaly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI believe right now he's thinking there must have been many other anomaly worlds.
Szerintem Lord Maserd most arra gondol, hogy esetleg voltak más ilyen világok is.
EnglishI count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.
Ha az egyik szerves anomália megjelenésétől a másik megjelenéséig számolok...
EnglishNever in all of their equations had they taken into account such a powerful mentalic anomaly.
Az egyenleteiben sehol sem szerepeltette az ilyen erős mentalikus anomáliákat.
EnglishGuantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo az első naptól, a börtön megnyitásától fogva anomália, szégyenfolt.
EnglishI trust, therefore, that, in due course, that anomaly will be addressed.
Ezért bízom benne, hogy a megfelelő időben ezt az anomáliát is ki lehet majd küszöbölni.
EnglishNone of them has ever heard of the anomaly, and believe me I'm going to keep it like that.
Egyikük sem hallott még a Rendellenességről, és én is legszívesebben megmaradnék ennél.
EnglishHowever, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Íme, azonban egy anomália: míg a Tanács hallgat, a kormányok cselekszenek.
EnglishThis anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Ezt az anomáliát úgy fogjuk helyre tenni, hogy négy további helyet biztosítunk Spanyolországnak.
EnglishThere was a silence as Tommy thought over the strange anomaly of war.
Elhallgattak, s Tommy elgondolkodott a háború rendhagyó következményein.
EnglishEven Helicon, where he had spent his early years, was widely known as an anomaly.
Bizonyos értelemben véve még a Helicon az a bolygó, ahol gyermekkorát töltötte is anomáliának számított.
EnglishI could not destroy the time anomaly, but we've been monitoring the locale.
Nem állt módomban megsemmisíteni a tér-idő anomáliát, de figyelemmel kísértem az itteni eseményeket.
EnglishThat is even more of an anomaly given that Brazil is the major regional power in South America.
Ez annál is inkább visszás volt, hogy Brazília a legjelentősebb regionális hatalom Dél-Amerikában.
EnglishPre-commercial procurement will address this anomaly.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés ezt az anomáliát orvosolja.
EnglishStill puzzling over this anomaly, he went to the toilets, of which there were four different types.
Még mindig ennek a felfedezésnek a hatása alatt ment ki a mosdóba, amiből négy különböző fajta volt.
EnglishWith a genetic disease, though, each cell must be repaired, every anomaly tweaked and adjusted.
A genetikai betegségeknél azonban minden egyes sejtet meg kell javítani, minden egyes rendellenességet kiigazítani.
EnglishGornon's stoic pragmatism aside, Hari looked at the expanding space-time anomaly with growing dread.
R. Gornon sztoikus pragmatizmusa ellenére Hari egyre növekvő félelemmel nézett a táguló tér-idő anomáliára.
EnglishLodovik had been here almost eighty times before, yet had never thought to be curious about this anomaly.
Lodovik már vagy nyolcvanszor járt itt, de most először fordult elő vele, hogy furcsának találta a helyet.
EnglishBoth the Committee on Fisheries and the legal services pointed out this anomaly from the outset.
Mind a Halászati Bizottság, mind a jogi szolgálatok már a kezdetek kezdetén felhívták a figyelmet erre az anomáliára.
EnglishIt is quite logical that we tidy up this anomaly and put a reference to the flag in our Rules of Procedure.
Teljesen logikus, hogy rendbe tesszük ezt az anomáliát és eljárási szabályzatunkban hivatkozunk a zászlóra.
EnglishEven more intriguingly, there was also a possible anomaly in the lower energy grid, which underlay the fabric of real space.
Még ennél is különösebb volt a viszonya a valós r struktúráján túl elterül energiarácshoz.

Szinonimák (angolul) a(z) anomaly szóra:

anomaly