EN

to anoint [anointed|anointed] {ige}

volume_up
1. általános
to anoint
volume_up
felken {i.} (királynak)
You're anointed by the wisdom fairy when you walk in here every day, or kissed on the ear by the muse, or maybe Washington and Lincoln whisper to you in your dreams at night.
Valahányszor belépek ezen az ajtón, a bölcsesség tündére felken, a múzsa homlokon csókol, éjszakánként pedig hol Washington, hol Lincoln súg a fülembe tanácsokat.
2. vallás

Példamondatok a(z) "to anoint" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn any case, you will still wish to nominate and anoint your successor?
- Azonban mindenképpen szándékában áll kijelölni és megkoronázni az utódát?
EnglishYour Highness, we request that you immediately anoint our designate as the king of North Ulfland.
- Felség, kérjük, azonnal mondjon le Észak-Ulfland trónjáról a mi jelöltünk javára!
EnglishUnless I anoint him, or someone else, such as good Rohan here, before I die.
Hacsak át nem adom a koronát neki, vagy valaki másnak, például az itt jelenlévő hűséges Rohannak, mielőtt meghalok.
EnglishBe kind enough to add to the tunic, gilt sandals, and a vial of oil to anoint my beard and hair.
Légy kegyes e tunikához még aranyozott szandált és egy olajos üvegcsét is hozzátenni, hogy bekenhessem szakállam és hajam.
EnglishMy servants shall anoint .my body and wrap it in fine funerary linen as was the custom of my time now so long forgotten.
Szolgáim bedörzsölik testemet, és finom temetkezési lepelbe csavarják, az én időm szokásainak megfelelően, melyek már régen feledésbe merültek.
EnglishAnoint them with Your HolySpirit, that theymaybeborn again in Your church, that theymaybecomeinheritors ofYourglorious kingdom.
Megtisztulva, megszabadulva bűneiktől... kend föl őket Szent Lelkeddel, hogyújjászülethessenek egyházadban, hogy dicsőséges királyságodörököseivé legyenek.
EnglishOh, it is so, Viviane said indifferently, and his priests will ring their bells, and anoint him with their holy oils, and tell him that his God has made the sacrifice for him.
- Ó, az is - mondta közönyösen Viviane -, és a papok megkondítják majd a harangokat, fölkenik Bant a szent olajjal, s közlik vele, hogy az Istene föláldozta magát érte.

Szinonimák (angolul) a(z) anointing szóra:

anointing
English
anointing of the sick