Példamondatok a(z) "to annul" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Ez azt jelenti, hogy az EULEX tisztviselői megsemmisíthetik a koszovói hatóságok határozatait.
EnglishIt was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
Ouzký úr volt az, aki nem volt jelen, és a Ház és az elnök úgy döntött, hogy visszavonja a napirendi pontot.
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Amennyiben a Bizottság mégis eltér az iránymutatásoktól, azt kockáztatja, hogy a bíróságok megsemmisítik a határozatait.
EnglishIt must annul these, and quickly.
EnglishThe European Court of Justice rejects the request issued by the government of government to annul a Parliament resolution concerning its place of work.
Az Európai Bíróság elutasítja azt a kormányzati kérelmet, amely arra irányult, hogy helyezze hatályon kívül a Parlamentnek a munkavégzése helyéről szóló állásfoglalását.
EnglishI would recall that we recently voted in this House against the proposal from the right and the conservatives to annul the embargo on arms sales to China.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy e Házban nemrégiben leszavaztuk a jobboldal és a konzervatívok azon javaslatát, hogy oldjuk fel a Kínába irányuló fegyverszállítást sújtó embargót.

Szinonimák (angolul) a(z) annulment szóra:

annulment