angol-magyar fordítás erre a szóra: annual report

EN

"annual report" magyar fordítás

EN

annual report {főnév}

volume_up
1. általános
annual report
volume_up
éves beszámoló {fn}
2. pénzügy
Annual Report on the operations of the Transparency Register - 2012
Az átláthatósági nyilvántartás műveleteiről készült éves jelentés - 2012
This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Ez egy éves jelentés formájában fog megvalósulni, melyet a Bizottság tesz közzé.
The annual report on the Lisbon Strategy is issued.
A lisszaboni stratégiáról szóló éves jelentés közzététele.

Példamondatok a(z) "annual report" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
A következő napirendi pont a Számvevőszék 2007-es éves jelentésének ismertetése.
EnglishMr President, may I also welcome this year's Council and Commission annual report.
Elnök úr, szeretném én is üdvözölni a Tanács és a Bizottság idei éves jelentését.
English. - (SV) We voted for Olle Schmidt's report on the ECB annual report.
írásban. - (SV) Az EKB éves jelentéséről szóló Schmidt-jelentés mellett szavaztunk.
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Ez egy éves jelentés formájában fog megvalósulni, melyet a Bizottság tesz közzé.
EnglishThe Council of the European Union publishes the First Annual Report on Human Rights.
Az Európai Unió Tanácsa közzéteszi az emberi jogokról szóló első éves jelentését.
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2006.
Az első napirendi pont a Számvevőszék 2006-os éves jelentésének előterjesztése.
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2009.
Az első napirendi pont a Számvevőszék 2009-es éves jelentésének ismertetése.
English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (
English24th Annual Report from the Commission on monitoring the application of Community law (
A Bizottság 24. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről (
English. - I voted for this report, which examined the ECB's annual report for 2009.
írásban. - Az EKB 2009. évi éves jelentését elemző jelentés mellett szavaztam.
EnglishMadam President, the annual report prepared by Mr Obiols i Germà is excellent.
Elnök asszony, az Obiols i Germà úr által készített éves jelentés kiváló.
EnglishThis brings me to the fourth and last key message of this Annual Report.
Ez átvezet ezen éves jelentés negyedik és egyben utolsó kulcsfontosságú üzenetéhez.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' annual report.
A következő napirendi pont a Számvevőszék éves jelentésének előterjesztése.
English. - I welcome Olle Schmidt's report on the ECB annual report.
írásban. - Egyetértek Olle Schmidtnek az EKB éves jelentéséről szóló jelentésével.
EnglishThe idea is for this to be published as an annual report every spring.
Az elképzelés azt, hogy ez minden tavasszal megjelenik majd éves jelentésként.
EnglishAnnual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (rövid ismertetés)
EnglishAnnual Report (2007) on the main aspects and basic choices of the CFSP (
2007-es éves jelentés KKBP főbb vonatkozásairól és alapvető választási lehetőségeiről (
English(PL) Mr President, we have before us the EU Annual Report on Human Rights.
(PL) Elnök úr, előttünk van az EU emberi jogokról szóló éves jelentése.
EnglishThe ECB Annual Report 2008 reflects the causes and circumstances of the crisis well.
írásban. - (PL) Az EKB 2008. évi éves jelentése jól tükrözi a válság okait és körülményeit.
EnglishThe Court of Auditors' annual report on the 2008 accounts shows no significant improvement.
A Számvevőszék éves jelentése a 2008-as beszámolóról nem mutat ki jelentős javulást.

Hasonló fordítások a(z) "annual report" szóra magyarul

annual melléknév
annual főnév
report főnév