EN

annual {melléknév}

volume_up
annual (és: annum)
Annual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (rövid ismertetés)
That promise was repeated in their annual policy strategy for 2008.
Ezt az ígéretet megismételték a 2008. évi politikai stratégiájukban.
Annual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (
2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (
We have the guarantee of annual impact assessments.
Az évenkénti hatástanulmány formájában garanciával rendelkezünk.
The Vandergeld Foundation's annual charity auction.
A Vandergeld alapítvány évenkénti jótékonysági aukciója.
Five years, you'll get your first annual trip to Texas.
Öt év múlva jogosulttá válik az évenkénti utazásra Texas-ba.

Példamondatok a(z) "annual" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Ausztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a származik az EU-tól.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
A következő napirendi pont a Számvevőszék 2007-es éves jelentésének ismertetése.
EnglishMr President, may I also welcome this year's Council and Commission annual report.
Elnök úr, szeretném én is üdvözölni a Tanács és a Bizottság idei éves jelentését.
EnglishIn case of an ALS for annual requirement, no extension of the time frame is allowed.
Egy EER éves követelmény esetében nem engedélyezett az időszak meghosszabbítása.
English. - (SV) We voted for Olle Schmidt's report on the ECB annual report.
írásban. - (SV) Az EKB éves jelentéséről szóló Schmidt-jelentés mellett szavaztunk.
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Ez egy éves jelentés formájában fog megvalósulni, melyet a Bizottság tesz közzé.
EnglishThe Council of the European Union publishes the First Annual Report on Human Rights.
Az Európai Unió Tanácsa közzéteszi az emberi jogokról szóló első éves jelentését.
EnglishParliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
A Parlament az Európai Unió Tanácsával együtt fogadja el az Unió éves költségvetését.
EnglishThe proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
Az éves bontásra irányuló javaslat 2010-re 75 millió eurós összeget irányoz elő.
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2006.
Az első napirendi pont a Számvevőszék 2006-os éves jelentésének előterjesztése.
EnglishThe report states that the annual cost of this violence is EUR 33 billion.
A jelentés szerint a nők elleni erőszak éves költségei 33 milliárd euróra rúgnak.
EnglishDid we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?
Elértük-e a három százalékos éves célt a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében?
EnglishThe overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
A Szolidaritási Alap rendelkezésére álló éves teljes keret 1 milliárd euró.
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2009.
Az első napirendi pont a Számvevőszék 2009-es éves jelentésének ismertetése.
English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (
EnglishThe annual joint meeting between the European institutions is held in Brussels, Belgium.
Az Európai Közösségek intézményeinek éves együttes ülése Brüsszelben (Belgium).
English24th Annual Report from the Commission on monitoring the application of Community law (
A Bizottság 24. éves jelentése a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről (
English. - I voted for this report, which examined the ECB's annual report for 2009.
írásban. - Az EKB 2009. évi éves jelentését elemző jelentés mellett szavaztam.
EnglishMadam President, the annual report prepared by Mr Obiols i Germà is excellent.
Elnök asszony, az Obiols i Germà úr által készített éves jelentés kiváló.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
A fizetés alsó határa az éves átlagos bruttó jövedelem 1,7-szeresének kell lennie.

Szinonimák (angolul) a(z) annual szóra:

annual
annual ring