EN

to annoy [annoyed|annoyed] {ige}

volume_up
Lestat, my sometime pupil, also loves it which annoys me mightily but I endure it.
Lestat, egykori tanítványom ugyancsak szereti, ami engem roppantul bosszant, de elviselem.
What annoys me is that neither the Council nor the Commission has the backbone to tell the US that its behaviour is not acceptable.
Ami bosszant, az az, hogy sem a Bizottság, sem a Tanács nem elég bátor ahhoz, hogy közölje az Egyesült Államokkal, hogy ez így elfogadhatatlan.
- Sajnálom, hogy idegesít.

Példamondatok a(z) "to annoy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe couldn't help it; he knew it would just annoy her again, but he was still confused.
Sejtette, hogy megint kihúzza a gyufát, de tudnia kellett, mi történt vele, és miért.
EnglishSo we're going to annoy the Empire anyway, even if you do let them operate on you.'
Tehát mindenképp fel fogjuk bosszantani a Birodalmat, még ha hagyod is magad megoperálni.
EnglishAloud, he said, Any idea what he could have done to annoy Harcourt-Smith?
Van valami elképzelésed, mi lehet az, amivel földühítette Harcourt-Smith-t?
EnglishSimply because merely submitting this request would annoy Washington.
Egyszerűen azért, mert már maga e kérés teljesítése is bosszantaná Washingtont.
EnglishI'll take my satisfaction from the fact it'll annoy the hell out of that scumbag.
Én pedig reménykedem, hogy a mocsok megpukkad mérgében, ha megtudja.
EnglishBut if we do that, it might annoy our friends in the castle, John noted.
- De ha megtesszük, eléggé felbosszantjuk vele a várban lévő barátainkat - jegyezte meg John.
EnglishAnd the other way they'd be annoyed with you and they'd say things that they'd hope would annoy you.
Ha pedig nem kedveli az embert, nem törődik ezzel, és csak bosszantani akar.
EnglishHe felt a desire he hardly understood himself, to wound or annoy this girl.
Maga sem tudta, miért, szerette volna felingerelni ezt a nőt.
EnglishWeren't able to annoy the commander into letting you bring her in this time?
Nem nyaggattad a parancsnokot, hogy engedje letenni a gépet?
EnglishHer brisk professional manner appeared to annoy the old man.
Élénk, betegszobai modora alighanem bosszantotta az öreget, mert fanyalogva válaszolt:
EnglishLittle boys are told not to annoy her, and she's given presents of eggs and a home-baked cake now and again.
De hiszen manapság nincsenek is boszorkányok mondta Poppy, és döbbenten rábámult.
EnglishShe was one of those who likes stirring things up, if you know what I mean. just said things to annoy people.
Olyan nő volt, aki szeret bajt keverni, szereti fölbosszantani az embereket.
EnglishMost of your clients are not the sort who could afford to annoy us, and we regret ending your career in the capital.
Az ítélet a következő: nyilvánosságra hozzuk, hogy maga szakmailag nem megbízható.
EnglishThe attention he bestowed on me was beginning to annoy his wife.
Nagyon kedves volt hozzám, és ez bosszantotta a feleségét.
EnglishI hesitated as to whether to go to Mrs Crale's room, but I decided in the end that it would, perhaps, annoy her.
Haboztam, bemenjek-e Mrs. Crale-hez, de aztán úgy gondoltam, hogy esetleg terhére lennék.
English`Don't annoy them like that,' protested Bernard sotto voce.
Ne ingereld őket csitította Bemard a Sakált sotto voce.
EnglishDon't annoy me by asking for anything involving the gas chromatograph in Pittsburgh, there's a good fellow.
Ne is bosszants azzal, hogy megkérsz bármire, beleértve a pittsburghi gázkromatográfost, aki jó haverom.
EnglishI just think he did it to annoy me, said Anne.
Szerintem csak azért tette, hogy bosszantson szólt közbe Anne.
EnglishThough from what I've seen of the old boy he might easily live to be a hundred, just to annoy them all.
És ahogy én az öreg fiút elnézem, képes száz évig is elélni, csak hogy borsot törjön az egész társaság orra alá.
EnglishI think she only does it to annoy Mrs. Croft.
Szerintem csak azért csinálta, hogy idegelje Mrs. Croft-ot.