EN

annexation {főnév}

volume_up
annexation
annexation
volume_up
elfoglalás {fn} (területé)
annexation

Példamondatok a(z) "annexation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAlso, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Ezenkívül miért ragadták ki és említették meg Kelet-Jeruzsálem megszállását egy ilyen kényes időszakban?
EnglishPersonally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Személy szerint én azt mondanám, hogy ez majdnem egy ország másik ország általi bekebelezésévé nőtte ki magát.
EnglishAnnexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
A moldovaiak számára tehát a Romániához való csatlakozás volna az egyetlen módja annak, hogy beléphessenek az EU-ba.
EnglishThe annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
A szuverén grúz területek bekebelezését sem Oroszország, sem az EU nem seperheti a szőnyeg alá.
EnglishThe annexation of the Tiste Edur and their rich homelands would indeed initiate a renewed vigour, a frenzy of profit.
A Tiste Edurok gazdag földjeinek elfoglalása valóban egyfajta újjászületés lett volna, méghozzá a nagy profité.
EnglishWith the help of the Georgian President, the Kremlin is completing, resolutely and by military means, the political annexation of Abkhazia and South Ossetia.
A grúz elnök segítségével a Kreml eltökélten és katonai eszközökkel véglegesíti Abházia és Dél-Oszétia politikai annektálást.
EnglishWhereas condemnation has greeted Russia's effective annexation of parts of the sovereign state of Georgia, even the tone from within the EU has varied.
Jóllehet elítélték azt, hogy Oroszország tulajdonképpen annektálta a grúz szuverén állam részeit, már az EU hangvétele sem volt egységes
EnglishIn particular Russia needs to know that we will not tolerate the annexation and recognition of the sovereign Georgian territories seized in last summer's war.
Oroszországnak különösen azt kell tudnia, hogy nem tűrjük a tavaly nyári háborúban bekebelezett, szuverén grúz területek elcsatolását és elismerését.
EnglishThe occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
A balti államok 1940-ben történt megszállása és bekebelezése nem volt tipikus lépés, mivel kísérleteket tettek annak elfedésére a társadalmi felszabadítás látszatát keltve.
EnglishSamar and Mindanao will not join your revolution-they will fight your annexation, resist your attempt to overthrow them, and split themselves off from the rest of the Philippines altogether-
Samar és Mindanao nem fog csatlakozni a forradalmához; harcolni fognak a bekebelezési kísérletei ellen, és elszakadnak a Fülöp-szigetektől.
EnglishIn 1918, the Romanian National Assembly held in Gyulafehérvár proclaimed the right of the Hungarian minority of Transylvania to self-government following the annexation of Transylvania to Romania.
1918-ban a gyulafehérvári román nemzeti gyűlés határozatban mondta ki az utóbb Romániához csatolt Erdély magyarságának a kollektív önrendelkezéshez való jogát.

Szinonimák (angolul) a(z) annexation szóra:

annexation
annex