angol-magyar fordítás erre a szóra: angular

EN

"angular" magyar fordítás

EN

angular {melléknév}

volume_up
1. általános
He was a lanky sallow person with an angular face three or four days behind the razor.
Ványadt, sápadt ember volt, szögletes arccal, három-négynapos szakállal.
The moon shone full on her, but the hat shadowed her small angular white face.
Fürdött a telehold fényében, de a kalap árnyékot vetett szögletes, fehér arcocskájára.
She, angular and horsey, adored the countryside as much as he loathed it.
A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet; amennyire ő gyűlölte.
2. "person"
Angular and graceless, he looked as if he had been assembled from a pile of dry sticks by an apprentice god.
Szögletes és esetlen volt, mintha egy tanonc isten állította volna össze egy nyaláb száraz vesszőből.
angular
volume_up
merev {mn} (ember)

Példamondatok a(z) "angular" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne climbed the ladder affixed to the side and elevated the oddly angular dish.
Egyikük felmászott a kocsi oldalán levő létrán, és feljebb emelte a tányért.
EnglishThe clear water mirrored the clear sky and the angular bright constellations.
A tiszta vízben világosan látszottak az égi csillagképek sokszögű tükörképei.
EnglishSkin like bleached vellum, limbs too long and angular with too many joints.
Bőre hófehér volt, végtagjai valahogy túlságosan hosszúak, túl sok ízülettel.
EnglishThe moon shone full on her, but the hat shadowed her small angular white face.
Fürdött a telehold fényében, de a kalap árnyékot vetett szögletes, fehér arcocskájára.
EnglishSo it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Ez méri a gyorsulást, szöggyorsulást -- mint az emberi fül, a belső fül.
EnglishAnd before that lay a fourth stone, as unpolished, unshaped and angular as the others.
Előtte hevert a negyedik kő, éppolyan csiszolatlan, alaktalan, mint a többi.
EnglishIt was printed in block letters very like Roman printing, angular and clean.
A szöveget a római feliratokhoz hasonló nagy, nyomtatott betűkkel írták:
EnglishA glimmer of reflected sun-ight, tall and narrow and angular, rising from the flat waste.
Egy fényvisszaverődés, magas, keskeny, szögletes ez emelkedett a síkság fölé.
EnglishHer face was angular and her cheekbones perfect, very high and broadly spaced but delicate.
Szögletes arca volt és tökéletes járomcsontjai: igen magasak, szélesek, ám finomak.
EnglishHe was a lanky sallow person with an angular face three or four days behind the razor.
Ványadt, sápadt ember volt, szögletes arccal, három-négynapos szakállal.
EnglishThey turned to see a tall, angular, black-dressed creature walking into the lounge.
Nyakigláb, talpig feketébe öltözött lény lépett a társalgóba.
EnglishShe, angular and horsey, adored the countryside as much as he loathed it.
A szögletes és közönséges asszony legalább annyira imádta a vidéki életet; amennyire ő gyűlölte.
EnglishYou can set the angular size, the shape, and the color of your new symbols.
Meg lehet adni az új szimbólum szögméretét, alakját és színét.
EnglishIt put a big hoof down among some angular stones, teetered, then recovered.
Vaddo megbotlott, de sikerült visszanyernie az egyensúlyát.
EnglishThe frost at her feet burgeoned into angular ice, which then crawled into the cave mouth.
A talpa alatt a dér hamar emelkedni kezdett, jégoszloppá, mely gyorsan a barlang bejárata felé terjedt.
EnglishAngular boulders of mud, now frozen and rimed, had rolled across the snow and ringed the area in a rough circle.
Jeges, keményre fagyott sárdarabok hevertek a szikla körül, durván kör alakban.
EnglishHer voice as usual was much gentler than her angular face, with its high cheekbones and blunt-cut wavy hair.
Lágy hangja, mint rendesen, sokkal kedvesebb volt magas járomcsontú, szögletes arcánál.
EnglishThe angular features were strained, the thin line of his mouth hard.
Érdes vonásai megfeszültek, szája pengévé keskenyedett.
EnglishHis hair was dark, but shot through with gray, and it stuck out from his angular head like a hedgehog's spines.
Ezüst szálakkal átszőtt sötét haja a sündisznó tüskéihez hasonlóan meredezett szögletes fején.
EnglishShe was at least six feet tall, very angular, with a constant frown that kept people away.
Legalább száznyolcvan centi magas, szögletes alkatú teremtés volt, s örökké morcos arcával mindenkit távol tartott.

Szinonimák (angolul) a(z) angular szóra:

angular
English