EN

anguish {főnév}

volume_up
Lelki fájdalom és fizikai kín egyaránt gyötri.
All that night it had scratched and worried at itself like a stricken animal, the sounds of pain and anguish rising up out of the mist and rain, transcending the fading thunder of the receding storm.
Egész éjjel a sebeiket nyalogatták, mint a sérült állatok, a kín és a félelem jajveszékelése áthasított a ködön és esőn, elfojtva a távozó vihar halkuló mennydörgését.
A gyötrelem hullámként öntötte el lelkét, és mardosta belülről.
Gyötrelem torzította el a hangját.
She subsided into an outraged mixture of slow anguish and bottled fury.
A nő megalázottan visszahanyatlott, tartásában a csöndes gyötrődés elfojtott dühvel keveredett.

Példamondatok a(z) "anguish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd in a wrenching, stabbing instant of anguish, Karras realized that Merrin was dead.
És egyszer csak nyilalló fájdalom lépett a szívébe: rájött, hogy Merrin halott.
EnglishA sickness rose in me more wretched than anguish when I saw what my dreams were doing.
Fájdalomnál kínzóbb gyengeség fogott el, amikor láttam, hová ragadnak álmaim.
EnglishShe thought of Michael miles and miles away from her, and she felt anguish.
Michaelre gondolt, aki több ezer mérföldre van tőle, és elfogta a szorongás.
EnglishHe took Poirot's hand and gave it a grip which caused the other to wince in anguish.
Elkapta Poirot kezét, és úgy megszorongatta, hogy a kis emberke összerándult kínjában.
EnglishWhen they reached the room, it still echoed with anguish, but the Royal Magician was gone.
Céltalanul bolyongott a Pokolban, az emlékei közt turkáló főördöggel az elméjében.
EnglishSuddenly, she opened her mouth, a look of anguish crossing her face.
Az asszony hirtelen kinyitotta száját, és gyötrelmes kifejezés suhant át az arcán.
EnglishAlthough he has spared himself physical agony, he cannot escape mental anguish.
Habár a fizikai szenvedést kizárta a tudatából, a mentális kínok elől nem tudott elmenekülni.
EnglishBiting her lip, she watched him as he walked up and down in his distracted anguish.
A lány az ajkába harapott, és csak nézte, ahogy a fiú fel-le járkál tehetetlen gyötrelmében.
EnglishAnd the young boy, with a look of anguish, reached out to touch Gabrielle.
A suhanc megszeppenve kinyújtotta a kezét, hogy megérintse Gabrielle-t.
EnglishCan you imagine my anguish when I discovered that the Elder was dead and the temple was empty?
El tudod képzelni bánatomat, mikor azt láttam, hogy a Vén meghalt, a templom üres?
EnglishNow thirty families all over Scandinavia will be in anguish, instead of one.
Most harminc család aggódhat egész Skandináviában, egyetlen helyett.
EnglishThis caused and is still causing great anguish throughout Poland.
Ez egész Lengyelország számára hatalmas fájdalmat okozott és okoz a mai napig is.
EnglishThere was a long, low wail of anguish, a cacophony of voices lifting in despair.
A szorongás hosszú, elnyújtott jajgatását hallotta, kétségbeesetten felcsapó hangok kakofóniáját.
EnglishReflection only made it worse, and soon the only word for what he felt was anguish.
A töprengés csak rontott lelkiállapotán, s hamarosan nem érzett mást, csupán gyötrő szorongást.
EnglishFor A Ramses, a moment of the most pure and undiluted anguish.
Ramszesz számára ez a tiszta és engesztelhetetlen lelki fájdalom pillanata volt.
EnglishI will endure unspeakable anguish when Sybelle inevitably dies.
Iszonyúan fogok szenvedni, ha Sybelle-ért egyszer elkerülhetetlenül eljön a halál.
EnglishIn anguish, he recalled their names, their faces, how most of them had begged for mercy.
Gyötrődve idézte föl a nevüket és az arcukat, azt, ahogy többnyire kegyelemért könyörögtek.
EnglishYet her face was radiant with a complex of anguish behind it that not even anger could mask.
Ám az arca olyan bánatot sugárzott, amelyet még a harag sem álcázhatott.
EnglishIt was Donald Fraser who spokethe words wrung from him, it seemed, by some inner anguish.
Kell ezt most taglalnunk? szólt közbe elgyötört hangon Donald Fraser.
EnglishWrenching free of Eretria, he ran from the chamber, screaming one long wail of anguish.
Kitépte kezét Eretria ujjai közül, és kirohant a kamrából, egyfolytában sivítva a rémülettől.

Szinonimák (angolul) a(z) anguish szóra:

anguish
anguished